Browsing by Subject Từ trái nghĩa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 02050004997.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Lam (2017)

 • Luận án đã tổng quan được các hướng tiếp cận khác nhau đến từ trái nghĩa nói chung và từ trái nghĩa tiếng Việt nói riêng. Luận án đã tập trung nghiên cứu hệ thống từ trái nghĩa từ vựng dưới các khía cạnh ngữ pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng. Quan hệ nghĩa trái nghĩa được khu biệt với các quan hệ ngữ nghĩa khác (bao thuộc, tổng phân, cách, đồng nghĩa, vai, nhân quả, thuộc tính, đa nghĩa) dựa trên một loạt các thuộc tính quan trọng như tính tôn ti, tính khả thế, tính chuyển tiếp, khả năng đồng hiện, tính đồng hình,… Từ trái nghĩa tiếng Việt có thể được nhận diện bằng một loạt các dấu hiệu thuộc các nhóm như lô gích, ngữ âm, ngữ nghĩa, ngữ pháp và ngữ dụng. Từ trái nghĩa tiếng Việt là nh...

 • V_L2_00024_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Đức Nghiệu;  Advisor: PGS,PTS Lê Quang Thiêm; PGS,PTS Nguyễn Thiện Giáp (1996)

 • 155 tr.; Nghiên cứu những liên hệ về mặt lịch sử của các âm đầu tiếng Việt; Phân tích mối liên hệ giữa các âm đầu trong các nhóm đầu được khảo sát; Các kiểu liên hệ về nghĩa trong các nhóm từ được khảo sát; Giới hạn biến dịch của các mặt: Nghữ âm, nghĩa và biểu vật (...); Electronic Resources; Luận án PTS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội, 1996

Browsing by Subject Từ trái nghĩa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 02050004997.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Lam (2017)

 • Luận án đã tổng quan được các hướng tiếp cận khác nhau đến từ trái nghĩa nói chung và từ trái nghĩa tiếng Việt nói riêng. Luận án đã tập trung nghiên cứu hệ thống từ trái nghĩa từ vựng dưới các khía cạnh ngữ pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng. Quan hệ nghĩa trái nghĩa được khu biệt với các quan hệ ngữ nghĩa khác (bao thuộc, tổng phân, cách, đồng nghĩa, vai, nhân quả, thuộc tính, đa nghĩa) dựa trên một loạt các thuộc tính quan trọng như tính tôn ti, tính khả thế, tính chuyển tiếp, khả năng đồng hiện, tính đồng hình,… Từ trái nghĩa tiếng Việt có thể được nhận diện bằng một loạt các dấu hiệu thuộc các nhóm như lô gích, ngữ âm, ngữ nghĩa, ngữ pháp và ngữ dụng. Từ trái nghĩa tiếng Việt là nh...

 • V_L2_00024_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Đức Nghiệu;  Advisor: PGS,PTS Lê Quang Thiêm; PGS,PTS Nguyễn Thiện Giáp (1996)

 • 155 tr.; Nghiên cứu những liên hệ về mặt lịch sử của các âm đầu tiếng Việt; Phân tích mối liên hệ giữa các âm đầu trong các nhóm đầu được khảo sát; Các kiểu liên hệ về nghĩa trong các nhóm từ được khảo sát; Giới hạn biến dịch của các mặt: Nghữ âm, nghĩa và biểu vật (...); Electronic Resources; Luận án PTS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội, 1996