Browsing by Subject Từ trường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • 01050001690.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thanh (2014)

 • Trong những năm gần đây, công nghệ nano là hướng nghiên cứu thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học cũng như các nhà đầu tư công nghiệp bởi những ứng dụng to lớn của chúng trong sản xuất các thiết bị công nghiệp, y sinh, hàng không… Điều đó được thể hiện bằng số các công trình khoa học, số các phát minh, sáng chế, số các công ty có liên quan đến khoa học, công nghệ nano tăng theo cấp số mũ. Khi ta nói đến nano là nói đến một phần tỷ của cái gì đó. Ví dụ một nano giây là nói đến một khoảng thời gian bằng một phần tỷ của một giây. Khoa học nano là ngành khoa học nghiên cứu về các hiện tượng và sự can thiệp vào vật liệu tại các quy mô nguyên tử, phân tử và đại phân tử. Tạ...

 • DT_00990.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Quốc Triệu; Lưu, Tiến Mạnh; Nguyễn, Thế Nghĩa; Nguyễn, Thị Mỹ Đức; Nguyễn, Tuấn Hưng (2010)

 • Tín hiệu nhỏ và giải pháp nâng cao tỷ số S/N. Thiết kế, chế tạo hệ phát hiện từ trường nhỏ nguyên lý Fluxgate. Thiết kế chế tạo hệ thống ghép nối PC. Xây dựng hệ thống đo tự động từ trường nhỏ. Nghiên cứu khả năng ứng dụng. Nghiên cứu xây dựng hệ đo tín hiệu từ trường nhỏ nguyên lý Fluxgate trên cơ sở ghép nối PC. Nghiên cứu khả năng ứng dụng của thiết bị Hệ đo mở ra khả năng ứng dựng tốt cho các nghiên cứu khảo sát bão từ, các biến động của địa từ Đã chế tạo thành công hệ thống ghép nối tín hiệu đo với PC. Đã xây dựng hệ thống đo tự động tín hiệu từ tường nhỏ với độ nhạy cỡ 100nT. Độ nhậy có thể được điều chỉnh lớn hơn trong điều kiện tạp nhiễu ảnh hưởng lên hệ nhỏ, ví dụ ở môi trư...

 • 01050000675.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trọng Luân;  Advisor: Phạm, Quốc Triệu (2012)

 • Nghiên cứu tổng quan về một số nguyên lí chuyển đổi tín hiệu điện – từ và về một số loại sensor đo từ trường. Nghiên cứu hoạt động, khảo sát các khối chức năng của thiết bị phát hiện thăng giáng từ trường nhỏ, do trường Đại học Khoa học Tự nhiên chế tạo. Đồng thời dùng thiết bị này đo đạc, đánh giá sự thăng giáng từ trường của Trái Đất. Nghiên cứu một số giải pháp làm giảm tạp nhiễu, nâng cao tỷ số S/N. Trong đó phương pháp xử lý tín hiệu bằng kỹ thuật Sampling and Hold (phương pháp Boxcar) được làm rõ. Mô phỏng hoạt động của một số khối chức năng trong thiết bị bằng phần mềm Matlab, Mô phỏng phương pháp Boxcar, đề xuất mạch Boxcar lấy mẫu tại hai thời điểm (Boxcar hai kênh).

 • BKT_00534.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tống, Duy Thanh (2017)

 • Trong những thập kỷ giữa thế kỷ 20 nhờ xác định sự định hướng của từ dư, các nhà địa chất đã lần đầu phát hiện hiện tượng xen kẽ các đới thuận từ (tức từ bình thường như hiện nay) và các đới đảo từ trong các dãy địa tầng của các đá trầm tích và đá phun trào basalt. Sự xen kẽ các đới như vậy đã lặp lại nhiều lần trong các dãy trầm tích, điều này chứng tỏ hiện tượng đảo từ cực đã xẩy ra nhiều lần trong lịch sử địa chất. Dù nguyên nhân của hiện tượng đảo từ cực chưa được khẳng định nhưng cứ liệu về hiện tượng này trong tư liệu địa chất đã được minh chứng rõ ràng. Điều quan trọng đối với địa tầng là các đới thuận từ và đảo từ được ghi lại trong đá đã diễn ra đồng thời ở những vị trí địa l...

Browsing by Subject Từ trường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • 01050001690.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thanh (2014)

 • Trong những năm gần đây, công nghệ nano là hướng nghiên cứu thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học cũng như các nhà đầu tư công nghiệp bởi những ứng dụng to lớn của chúng trong sản xuất các thiết bị công nghiệp, y sinh, hàng không… Điều đó được thể hiện bằng số các công trình khoa học, số các phát minh, sáng chế, số các công ty có liên quan đến khoa học, công nghệ nano tăng theo cấp số mũ. Khi ta nói đến nano là nói đến một phần tỷ của cái gì đó. Ví dụ một nano giây là nói đến một khoảng thời gian bằng một phần tỷ của một giây. Khoa học nano là ngành khoa học nghiên cứu về các hiện tượng và sự can thiệp vào vật liệu tại các quy mô nguyên tử, phân tử và đại phân tử. Tạ...

 • DT_00990.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Quốc Triệu; Lưu, Tiến Mạnh; Nguyễn, Thế Nghĩa; Nguyễn, Thị Mỹ Đức; Nguyễn, Tuấn Hưng (2010)

 • Tín hiệu nhỏ và giải pháp nâng cao tỷ số S/N. Thiết kế, chế tạo hệ phát hiện từ trường nhỏ nguyên lý Fluxgate. Thiết kế chế tạo hệ thống ghép nối PC. Xây dựng hệ thống đo tự động từ trường nhỏ. Nghiên cứu khả năng ứng dụng. Nghiên cứu xây dựng hệ đo tín hiệu từ trường nhỏ nguyên lý Fluxgate trên cơ sở ghép nối PC. Nghiên cứu khả năng ứng dụng của thiết bị Hệ đo mở ra khả năng ứng dựng tốt cho các nghiên cứu khảo sát bão từ, các biến động của địa từ Đã chế tạo thành công hệ thống ghép nối tín hiệu đo với PC. Đã xây dựng hệ thống đo tự động tín hiệu từ tường nhỏ với độ nhạy cỡ 100nT. Độ nhậy có thể được điều chỉnh lớn hơn trong điều kiện tạp nhiễu ảnh hưởng lên hệ nhỏ, ví dụ ở môi trư...

 • 01050000675.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trọng Luân;  Advisor: Phạm, Quốc Triệu (2012)

 • Nghiên cứu tổng quan về một số nguyên lí chuyển đổi tín hiệu điện – từ và về một số loại sensor đo từ trường. Nghiên cứu hoạt động, khảo sát các khối chức năng của thiết bị phát hiện thăng giáng từ trường nhỏ, do trường Đại học Khoa học Tự nhiên chế tạo. Đồng thời dùng thiết bị này đo đạc, đánh giá sự thăng giáng từ trường của Trái Đất. Nghiên cứu một số giải pháp làm giảm tạp nhiễu, nâng cao tỷ số S/N. Trong đó phương pháp xử lý tín hiệu bằng kỹ thuật Sampling and Hold (phương pháp Boxcar) được làm rõ. Mô phỏng hoạt động của một số khối chức năng trong thiết bị bằng phần mềm Matlab, Mô phỏng phương pháp Boxcar, đề xuất mạch Boxcar lấy mẫu tại hai thời điểm (Boxcar hai kênh).

 • BKT_00534.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tống, Duy Thanh (2017)

 • Trong những thập kỷ giữa thế kỷ 20 nhờ xác định sự định hướng của từ dư, các nhà địa chất đã lần đầu phát hiện hiện tượng xen kẽ các đới thuận từ (tức từ bình thường như hiện nay) và các đới đảo từ trong các dãy địa tầng của các đá trầm tích và đá phun trào basalt. Sự xen kẽ các đới như vậy đã lặp lại nhiều lần trong các dãy trầm tích, điều này chứng tỏ hiện tượng đảo từ cực đã xẩy ra nhiều lần trong lịch sử địa chất. Dù nguyên nhân của hiện tượng đảo từ cực chưa được khẳng định nhưng cứ liệu về hiện tượng này trong tư liệu địa chất đã được minh chứng rõ ràng. Điều quan trọng đối với địa tầng là các đới thuận từ và đảo từ được ghi lại trong đá đã diễn ra đồng thời ở những vị trí địa l...