Browsing by Subject Từ trường biến đổi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • document (4).pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Nguyễn, Anh Quốc; Nguyễn, Thị Tú Uyên (1995)

  • Khi nghiên cứu các hiệu ứng động học thống kê trong điện từ trường, việc tính tensor độ dẫn điện của khí điện tử (plasma hoặc bán dẫn) oik biểu thị định luật Ohm là một bài toán cơ bản. Nếu tính được tensor độ dẫn điện oik ta có thể xem xét hàng loạt các hiệu ứng động học thông kê như hiệu ứng Hall, điện trở từ, cộng hưởng cyclotron … trong plasma hoặc trong bán dẫn

Browsing by Subject Từ trường biến đổi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • document (4).pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Nguyễn, Anh Quốc; Nguyễn, Thị Tú Uyên (1995)

  • Khi nghiên cứu các hiệu ứng động học thống kê trong điện từ trường, việc tính tensor độ dẫn điện của khí điện tử (plasma hoặc bán dẫn) oik biểu thị định luật Ohm là một bài toán cơ bản. Nếu tính được tensor độ dẫn điện oik ta có thể xem xét hàng loạt các hiệu ứng động học thông kê như hiệu ứng Hall, điện trở từ, cộng hưởng cyclotron … trong plasma hoặc trong bán dẫn