Browsing by Subject Từ trường trái đất

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • DT_00956.pdf.jpg
  • Other


  • Authors: Nguyễn, Đức Vinh; Giang, Kiên Trung (2009)

  • Nghiên cứu, tìm hiểu thiết bị máy đo từ trường trái đất MagMapper G-858: các đặc trưng của máy, mô tả các bộ phận và giới thiệu sơ lược chế độ hoạt động của máy từ G-858. Phân tích các phần mềm đo đạc và xử lý của thiết bị địa vật lý MagMapper G-858. Tiến hành thử nghiệm vận hành đo đạc ngoài thực địa của máy MagMapper G-858. Rút ra một số nhận xét về thiết bị đo từ G-858 bao gồm: máy đo từ trường Trái đất (còn gọi là từ kế hay máy thăm dò từ) G-858 là thiết bị hiện đại, vận hành khá đơn giản, kích thước nhỏ gọn nên sẽ rất thuận tiện trong điều kiện thực địa; các kết quả thử nghiệm cho thấy thiết bị này có tính ổn định cao trong di chuyển và biến động nhiệt độ; cần tiếp tục khảo sát đ...

Browsing by Subject Từ trường trái đất

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • DT_00956.pdf.jpg
  • Other


  • Authors: Nguyễn, Đức Vinh; Giang, Kiên Trung (2009)

  • Nghiên cứu, tìm hiểu thiết bị máy đo từ trường trái đất MagMapper G-858: các đặc trưng của máy, mô tả các bộ phận và giới thiệu sơ lược chế độ hoạt động của máy từ G-858. Phân tích các phần mềm đo đạc và xử lý của thiết bị địa vật lý MagMapper G-858. Tiến hành thử nghiệm vận hành đo đạc ngoài thực địa của máy MagMapper G-858. Rút ra một số nhận xét về thiết bị đo từ G-858 bao gồm: máy đo từ trường Trái đất (còn gọi là từ kế hay máy thăm dò từ) G-858 là thiết bị hiện đại, vận hành khá đơn giản, kích thước nhỏ gọn nên sẽ rất thuận tiện trong điều kiện thực địa; các kết quả thử nghiệm cho thấy thiết bị này có tính ổn định cao trong di chuyển và biến động nhiệt độ; cần tiếp tục khảo sát đ...