Browsing by Subject Từ trường xung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L1_00163_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Quang Vinh;  Advisor: Nguyễn, Phú Thuỳ; Vũ, Anh Phi (2001)

  • Tìm hiểu về các nguồn phát từ trường cao và từ trường xung cao, những vấn đề tính toán lý thuyết cũng như thực nghiệm chế tạo cuộn nam châm. Các bài toán thiết kế hệ điều khiển nạp-phóng điện trong khối phát xung từ trường cao và hệ thu thập xử lý tín hiệu trong khối đo các thông số vật lý của vật liệu từ trong từ trường. Các thực nghiệm tiến hành xây dựng hệ từ trường xung cao. Các thông số, chỉ tiêu kỹ thuật của các bộ phận trong hệ sau khi đã lắp ráp. Thực nghiệm đo đạc các mẫu vật liệu từ đã được tiến hành trên hệ từ kế từ trường xung cao để kiểm tra và khẳng định tính đúng đắn và hệ tin cậy của hệ đo và các phương pháp đo.

Browsing by Subject Từ trường xung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L1_00163_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Quang Vinh;  Advisor: Nguyễn, Phú Thuỳ; Vũ, Anh Phi (2001)

  • Tìm hiểu về các nguồn phát từ trường cao và từ trường xung cao, những vấn đề tính toán lý thuyết cũng như thực nghiệm chế tạo cuộn nam châm. Các bài toán thiết kế hệ điều khiển nạp-phóng điện trong khối phát xung từ trường cao và hệ thu thập xử lý tín hiệu trong khối đo các thông số vật lý của vật liệu từ trong từ trường. Các thực nghiệm tiến hành xây dựng hệ từ trường xung cao. Các thông số, chỉ tiêu kỹ thuật của các bộ phận trong hệ sau khi đã lắp ráp. Thực nghiệm đo đạc các mẫu vật liệu từ đã được tiến hành trên hệ từ kế từ trường xung cao để kiểm tra và khẳng định tính đúng đắn và hệ tin cậy của hệ đo và các phương pháp đo.