Browsing by Subject Từ trở

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • DT_00466.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Hoàng, Ngọc Thành; Nguyễn, Hữu Đức; Vũ, Nguyên Thức (2005)

 • Tổng quan về tình hình nghiên cứu các màng mỏng dạng băng. Nghiên cứu và tạo được các màng CuFe pha Co với các nồng độ Co khác nhau. Khảo sát sự phụ thuộc của các tính chất vật lý của mẫu theo nhiệt độ ủ. Khảo sát tính chất từ, từ trở của các mẫu. Trên cơ sở đó đề xuất một mô hình lý thuyết đơn giản cho trường hợp các mẫu pha Co

 • 01050000089.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Huy Sinh, 1950- (2011)

 • Khái niệm từ trở, một số hiệu ứng từ trở và những mô hình giải thích cơ chế các hiệu ứng từ trở: vài nét về quá trình phát triển của việc nghiên cứu từ trở, điện trở và từ điện trở trong kim loại, một số loại hiệu ứng từ trở, một số mô hình giải thích cơ chế hiệu ứng từ trở, đặc trưng cơ bản của GMR. Tiến hành thực nghiệm: chế tạo mẫu, đo điện trở phụ thuộc nhiệt độ, đo từ trở. Tìm hiểu kết quả: kết quả đo nhiễu xạ tia X (XPD), từ độ phụ thuộc nhiệt độ của hệ mẫu La2/3Pb1/3Mn1-xCoxO3, ...

 • 01050000089_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Huy Sinh (2011)

 • Khái niệm từ trở, một số hiệu ứng từ trở và những mô hình giải thích cơ chế các hiệu ứng từ trở: vài nét về quá trình phát triển của việc nghiên cứu từ trở, điện trở và từ điện trở trong kim loại, một số loại hiệu ứng từ trở, một số mô hình giải thích cơ c (...)

 • DT_00194.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hữu Đức; Đỗ, Thị Hương Giang; Vũ, Nguyên Thức; Nguyễn, Thị Minh Hồng; Nguyễn, Thành Trung; Nguyễn, Châu; Lê, Văn Vũ; Chử, Đức Trình; Vũ, Đức Hưng (2003)

 • Triển khai kết quả nghiên cứu cơ bản sang nghiên cứu ứng dụng với các đơn vị trong Khoa Vật lý- Trường Đại học khoa học tự nhiên, Khoa Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội và một số cơ sở nghiên cứu khác. Khảo sát tính chất từ trở của các màng mỏng đa lớp chứa TerfecoHan Nghiên cứu cơ chế từ giảo khổng lồ trong các vật liệu TerfecoHan có dị hướng từ vuông góc ( cơ chế quay mômen từ) Tăng cường độ lớn của dị hướng từ vuông góc và lực kháng từ trong các màng mỏng TerfecoHan KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Chế tạo được các vật liệu có khả năng ứng dụng Nghiên cứu cơ chế vật lý, nâng cao tính chất từ giảo, từ trở và khả năng ghi từ quang của vật liệu.

Browsing by Subject Từ trở

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • DT_00466.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Hoàng, Ngọc Thành; Nguyễn, Hữu Đức; Vũ, Nguyên Thức (2005)

 • Tổng quan về tình hình nghiên cứu các màng mỏng dạng băng. Nghiên cứu và tạo được các màng CuFe pha Co với các nồng độ Co khác nhau. Khảo sát sự phụ thuộc của các tính chất vật lý của mẫu theo nhiệt độ ủ. Khảo sát tính chất từ, từ trở của các mẫu. Trên cơ sở đó đề xuất một mô hình lý thuyết đơn giản cho trường hợp các mẫu pha Co

 • 01050000089.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Huy Sinh, 1950- (2011)

 • Khái niệm từ trở, một số hiệu ứng từ trở và những mô hình giải thích cơ chế các hiệu ứng từ trở: vài nét về quá trình phát triển của việc nghiên cứu từ trở, điện trở và từ điện trở trong kim loại, một số loại hiệu ứng từ trở, một số mô hình giải thích cơ chế hiệu ứng từ trở, đặc trưng cơ bản của GMR. Tiến hành thực nghiệm: chế tạo mẫu, đo điện trở phụ thuộc nhiệt độ, đo từ trở. Tìm hiểu kết quả: kết quả đo nhiễu xạ tia X (XPD), từ độ phụ thuộc nhiệt độ của hệ mẫu La2/3Pb1/3Mn1-xCoxO3, ...

 • 01050000089_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Huy Sinh (2011)

 • Khái niệm từ trở, một số hiệu ứng từ trở và những mô hình giải thích cơ chế các hiệu ứng từ trở: vài nét về quá trình phát triển của việc nghiên cứu từ trở, điện trở và từ điện trở trong kim loại, một số loại hiệu ứng từ trở, một số mô hình giải thích cơ c (...)

 • DT_00194.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hữu Đức; Đỗ, Thị Hương Giang; Vũ, Nguyên Thức; Nguyễn, Thị Minh Hồng; Nguyễn, Thành Trung; Nguyễn, Châu; Lê, Văn Vũ; Chử, Đức Trình; Vũ, Đức Hưng (2003)

 • Triển khai kết quả nghiên cứu cơ bản sang nghiên cứu ứng dụng với các đơn vị trong Khoa Vật lý- Trường Đại học khoa học tự nhiên, Khoa Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội và một số cơ sở nghiên cứu khác. Khảo sát tính chất từ trở của các màng mỏng đa lớp chứa TerfecoHan Nghiên cứu cơ chế từ giảo khổng lồ trong các vật liệu TerfecoHan có dị hướng từ vuông góc ( cơ chế quay mômen từ) Tăng cường độ lớn của dị hướng từ vuông góc và lực kháng từ trong các màng mỏng TerfecoHan KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Chế tạo được các vật liệu có khả năng ứng dụng Nghiên cứu cơ chế vật lý, nâng cao tính chất từ giảo, từ trở và khả năng ghi từ quang của vật liệu.