Browsing by Subject Từ trở khổng lồ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • V_L0_00996_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Đăng Thành;  Advisor: Lê, Văn Hồng (2007)

  • Tổng quan về hiện tượng từ trở khổng lồ GMR và dị hướng trao đổi giữa hai lớp sắt từ/phản sắt từ. Trình bày các phương pháp thực nghiệm: phương pháp chế tạo mẫu dùng phương pháp phún xạ và phương pháp phún xạ phản ứng.

Browsing by Subject Từ trở khổng lồ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • V_L0_00996_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Đăng Thành;  Advisor: Lê, Văn Hồng (2007)

  • Tổng quan về hiện tượng từ trở khổng lồ GMR và dị hướng trao đổi giữa hai lớp sắt từ/phản sắt từ. Trình bày các phương pháp thực nghiệm: phương pháp chế tạo mẫu dùng phương pháp phún xạ và phương pháp phún xạ phản ứng.