Browsing by Subject Từ vựng chuyên ngành

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • HOÀNG THỊ MỴ.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Hoàng, Thị Mỵ (2019-04-26)

  • Nghiên cứu này nhằm mục đích khảo sát nhu cầu của giáo viên tổ ESP và sinh viên năm 3 khoa FELTE, ULIS trong việc sử dụng bài tập tình huống như một hoạt động dạy và học tiếng Anh Kinh Tế nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra. Có 7 giảng viên tổ ESP và 68 sinh viên năm 3 ngành ngôn ngữ Anh hệ phiên dịch khoa SPTA tham gia nghiên cứu. Những người tham gia được khảo sát thông qua bảng câu hỏi điều tra và phỏng vấn sâu. Kết quả nghiên cứu cho thấy bài tập tình huống đang được sử dụng không đồng nhất giữa các lớp học do chưa có một mô hình chuẩn chung trong toàn tổ và tiêu chí đánh giá của các giáo viên cũng khác nhau dù cách thức triển khai, mục đích và kỳ vọng tương đối giống nhau. Nghiên cứ...

Browsing by Subject Từ vựng chuyên ngành

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • HOÀNG THỊ MỴ.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Hoàng, Thị Mỵ (2019-04-26)

  • Nghiên cứu này nhằm mục đích khảo sát nhu cầu của giáo viên tổ ESP và sinh viên năm 3 khoa FELTE, ULIS trong việc sử dụng bài tập tình huống như một hoạt động dạy và học tiếng Anh Kinh Tế nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra. Có 7 giảng viên tổ ESP và 68 sinh viên năm 3 ngành ngôn ngữ Anh hệ phiên dịch khoa SPTA tham gia nghiên cứu. Những người tham gia được khảo sát thông qua bảng câu hỏi điều tra và phỏng vấn sâu. Kết quả nghiên cứu cho thấy bài tập tình huống đang được sử dụng không đồng nhất giữa các lớp học do chưa có một mô hình chuẩn chung trong toàn tổ và tiêu chí đánh giá của các giáo viên cũng khác nhau dù cách thức triển khai, mục đích và kỳ vọng tương đối giống nhau. Nghiên cứ...