Browsing by Subject Tai biến xói lở

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050000805.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Bùi, Quang Dũng;  Advisor: Vũ, Văn Phái (2012)

  • Nghiên cứu biến động bờ biển ở trong nƣ ớc và trên thế giới. Xác định rõ các nhân tố tự nhiên và xã hội ảnh hƣởng đến biến động bờ biển vùng nghiên cứu. Nghiên cứu hiện trạng biến động bờ biển các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong khoả ng thời gian từ 1965 đến nay. Xác định đƣợc nguyên nhân trực tiếp gây ra và các nhân tố ảnh hƣởng đến biến động bờ biển vùng nghiên cứu. Đề xuất một số các giải pháp thích hợp nhằm hạn chế, giả m thiểu tai biến biến động bờ biển khu vực nghiên cứu.

Browsing by Subject Tai biến xói lở

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050000805.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Bùi, Quang Dũng;  Advisor: Vũ, Văn Phái (2012)

  • Nghiên cứu biến động bờ biển ở trong nƣ ớc và trên thế giới. Xác định rõ các nhân tố tự nhiên và xã hội ảnh hƣởng đến biến động bờ biển vùng nghiên cứu. Nghiên cứu hiện trạng biến động bờ biển các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong khoả ng thời gian từ 1965 đến nay. Xác định đƣợc nguyên nhân trực tiếp gây ra và các nhân tố ảnh hƣởng đến biến động bờ biển vùng nghiên cứu. Đề xuất một số các giải pháp thích hợp nhằm hạn chế, giả m thiểu tai biến biến động bờ biển khu vực nghiên cứu.