Browsing by Subject Tai biến trượt lở

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
  • DT_01001.pdf.jpg
  • Other


  • Authors: Đỗ, Minh Đức; Dương, Thị Toan; Nguyễn, Minh Quân; Nguyễn, Ngọc Trực; Nguyễn, Đình Nguyên; Đặng, Văn Luyến (2010)

  • Tổng hợp các tài liệu hiện có về điều kiện địa chất, địa kỹ thuật, đặc điểm khí hậu và hiện trạng các tuyến đường bộ ở lưu vực sông Cầu tỉnh Bắc Kạn. Xác định tính chất cơ lý của đất đá, đánh giá mức độ ổn định của các mái dốc, đặc biệt là dưới ảnh hưởng của mưa lớn và hoạt động nhân sinh làm tăng góc dốc. Xác định ngưỡng lượng mưa giới hạn gây trượt lở trên cơ sở tính toán lý thuyết và kiểm nghiệm đối sánh với thực tế. Đề xuất tổ hợp các giải pháp công trình và phi công trình nhằm đảm bảo độ ổn định của mái dốc phục vụ quy hoạch và phát triển hệ thống giao thông đường bộ ở lưu vực sông Cầu tỉnh Bắc Kạn

Browsing by Subject Tai biến trượt lở

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
  • DT_01001.pdf.jpg
  • Other


  • Authors: Đỗ, Minh Đức; Dương, Thị Toan; Nguyễn, Minh Quân; Nguyễn, Ngọc Trực; Nguyễn, Đình Nguyên; Đặng, Văn Luyến (2010)

  • Tổng hợp các tài liệu hiện có về điều kiện địa chất, địa kỹ thuật, đặc điểm khí hậu và hiện trạng các tuyến đường bộ ở lưu vực sông Cầu tỉnh Bắc Kạn. Xác định tính chất cơ lý của đất đá, đánh giá mức độ ổn định của các mái dốc, đặc biệt là dưới ảnh hưởng của mưa lớn và hoạt động nhân sinh làm tăng góc dốc. Xác định ngưỡng lượng mưa giới hạn gây trượt lở trên cơ sở tính toán lý thuyết và kiểm nghiệm đối sánh với thực tế. Đề xuất tổ hợp các giải pháp công trình và phi công trình nhằm đảm bảo độ ổn định của mái dốc phục vụ quy hoạch và phát triển hệ thống giao thông đường bộ ở lưu vực sông Cầu tỉnh Bắc Kạn