Browsing by Subject U –hat

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050001670.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trương, Minh Anh (2014)

  • Chương 1: Mô hình chuẩn siêu đối xứng tối thiểu và các hạt squark Chương 2: Mô hình chuẩn mở rộng khi tính đến u-hạt Chương 3: Sự sinh các hạt squark từ muon trong MSSM có tính đến U-hạt

Browsing by Subject U –hat

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050001670.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trương, Minh Anh (2014)

  • Chương 1: Mô hình chuẩn siêu đối xứng tối thiểu và các hạt squark Chương 2: Mô hình chuẩn mở rộng khi tính đến u-hạt Chương 3: Sự sinh các hạt squark từ muon trong MSSM có tính đến U-hạt