Browsing by Subject U Minh Thượng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • TC_02500.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Hoàng, Trung Thành; Phạm, Trọng Ảnh; Hoàng, Văn Chính (2009)

  • Nghiên cứu được thực hiện nhằm góp phần đánh giá hiện trạng và bổ sung dẫn liệu về các loài thú ăn thịt trong khu vực. Động vật ở Vườn Quốc gia U Minh Thượng đang phải đối mặt với một số đe dọa trong đó chủ yêu là cháy rừng, săn bắn và các hoạt động du lịch.

Browsing by Subject U Minh Thượng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • TC_02500.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Hoàng, Trung Thành; Phạm, Trọng Ảnh; Hoàng, Văn Chính (2009)

  • Nghiên cứu được thực hiện nhằm góp phần đánh giá hiện trạng và bổ sung dẫn liệu về các loài thú ăn thịt trong khu vực. Động vật ở Vườn Quốc gia U Minh Thượng đang phải đối mặt với một số đe dọa trong đó chủ yêu là cháy rừng, săn bắn và các hoạt động du lịch.