Browsing by Subject U màng não

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 44. KLTN Nguyễn Huyền Trang.Text.Marked.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Huyền Trang;  Advisor: Nguyễn, Thanh Hùng; Lê, Thị Luyến (2018)

  • Mặc dù có nhiều nghiên cứu về u màng não tuy nhiên chưa có nghiên cứu cụ thể nào về đặc điểm lâm sàng và hình ảnh cộng hưởng từ của u màng não nền sọ được điều trị bằng dao Gamma quay. Chính vì thế mà đề tài trên hướng đến hai mục tiêu là: 1- Nhận xét đặc điểm lâm sàng u màng não nền sọ điều trị bằng dao gamma quay. 2- Mô tả hình ảnh cộng hưởng từ u màng não nền sọ điều trị bằng dao gamma quay

Browsing by Subject U màng não

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 44. KLTN Nguyễn Huyền Trang.Text.Marked.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Huyền Trang;  Advisor: Nguyễn, Thanh Hùng; Lê, Thị Luyến (2018)

  • Mặc dù có nhiều nghiên cứu về u màng não tuy nhiên chưa có nghiên cứu cụ thể nào về đặc điểm lâm sàng và hình ảnh cộng hưởng từ của u màng não nền sọ được điều trị bằng dao Gamma quay. Chính vì thế mà đề tài trên hướng đến hai mục tiêu là: 1- Nhận xét đặc điểm lâm sàng u màng não nền sọ điều trị bằng dao gamma quay. 2- Mô tả hình ảnh cộng hưởng từ u màng não nền sọ điều trị bằng dao gamma quay