Browsing by Subject Văn bản

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 58
 • 04051000264_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Ngọc;  Advisor: Lê, Hùng Tiến (2010)

 • This study surve yed some technical materials of the Thanh tri Bridge Construction Project in both English and Vietnamese version to find out how the Road Bridge Engineering (RBE) terminologies are translated from English to Vietnamese by the translators/ interpreters of t he project. The author collected 747 general RBE terminologies and 141 specified RBE terminologies (including Material Section and Electric Section) from the technical documents of the Thanh Tri Bridge Construction Project. Analysis of those terminologies in comparison with theory of translation methods and translation procedures was conducted. As a result, the re...

 • 00051000055_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quốc Đại;  Advisor: Phạm, Bảo Sơn (2011)

 • The first step that a question answering system must perform is to transform an input question into an intermediate representation. Most published works so far use rule-based approaches to realize this transformation in question answering systems.

 • 04051000567_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Trà My;  Advisor: Nguyễn, Thị Bích Ngọc (2011)

 • The thesis deals with grammatical and lexical cohesive devices in the English textbook 11. In attempt to investigate the frequency of use of cohesive devices in this textbook, the combination of descriptive, statistical and analytical methods has been adop (...)

 • 04051000634_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Mẫu;  Advisor: Đỗ, Tuấn Minh (2011)

 • The study is an attempt to explore grammatical metaphor in English pharmaceutical discourse from the systemic functional perspective. The framework adopted for the analysis is developed by Halliday (1985 & 1994), Halliday & Martin (1993), Thompson (1996), (...)

 • KY_05558.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Sato, Thụy Uyên (2013)

 • Bài viết hi vọng góp một phần nhỏ vào việc nghiên cứu tư liệu văn bản học, văn tự học chữ Nôm và làm rõ giá trị của văn bản “Bố chính Nhị thập tứ hiếu” không những là quyển gia phạm trong việc giáo dục chữ “Hiếu” cho con cháu hoàng thất, mà còn là một tài liệu hữu ích cho việc nghiên cứu chữ Nôm thế kỷ XIX.

 • 02050000614_tom_tat.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hương;  Advisor: Trịnh, Khắc Mạnh (2011)

 • Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Chỉ ra các vấn đề về nghiên cứu văn bản học, giải quyết một phần các vấn đề đó, đóng góp cho công tác văn bản học Hán Nôm nói chung. Nghiên cứu toàn diện về thân thế và sự nghiệp của Nguyễn Đức Đạt với những thông tin cập nhật hiện nay. Lần đầu tiên giới t (...); Electronic Resources

 • 02050001261.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Xuân Hiền;  Advisor: Phạm, Thùy Vinh (2012)

 • Trình bày các nội dung về văn bản sắc phong làng xã tại Thừa Thiên Huế - đặc điểm của loại hình văn bản, bao gồm: Giới thiệu chung về văn bản sắc phong; Sơ lược về sắc phong và các quy định của Triều Nguyễn đối với sắc phong; Đặc điểm của văn bản sắc phong Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu nội dung của sắc phong làng xã Thừa Thiên Huế, đó là: Sắc phong cho các làng xã vùng đồng bằng; Sắc phong cho các làng xã vùng bán sơn địa; Sắc phong cho các làng xã vùng duyên hải ven sông biển; Sắc phong cho các làng nghề truyền thống Thừa Thiên Huế; Sắc phong cho các Thành Hoàng làng xã Thừa Thiên Huế; Sắc phong cho các nhân vật được phong khoa bảng, quan chức; Tín ngưỡng thần linh làng xã Thừa Thiên Hu...

 • 02050001261_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Xuân Hiền;  Advisor: Phạm, Thùy Vinh (2012)

 • Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày các nội dung về văn bản sắc phong làng xã tại Thừa Thiên Huế - đặc điểm của loại hình văn bản, bao gồm: Giới thiệu chung về văn bản sắc phong; Sơ lược về sắc phong và các quy định của Triều Nguyễn đối với sắc phong; Đặc điểm của văn bản sắc phong (...); Electronic Resources

 • V_L2_01497_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hải Bình;  Advisor: Nguyễn, Đăng Na (2009)

 • Luận văn ThS. Hán Nôm --Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Khái quát về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của tác gia văn học trung đại Hồng Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm. Nghiên cứu, mô tả chi tiết hiện trạng của văn bản “Truyền kỳ tân phả” bằng ngôn ngữ Hán đang được lưu trữ tại các thư viện và các trung tâm nghiên cứu. Đ (...); Electronic Resources

 • 02050000582_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Thị Thúy Hằng;  Advisor: Vũ, Anh Tuấn (2011)

 • Luận văn ThS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn về đặc điểm tự sự sử thi qua văn bản sử thi Ra Glai (Tây Nguyên). Nghiên cứu một số phạm trù tự sự qua khảo sát nội dung và thế giới nghệ thuật sử thi Ra Glai. Phân tích đặc điểm tự sự sử thi Ra Glai trên bình diện khôn (...); Electronic Resources

 • V_L0_02691.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang (2010)

 • Giới thiệu tổng quan về cơ sở dữ liệu đa phương tiện, xếp hạng tài liệu và các yếu tố cơ bản phục vụ cho việc tìm kiếm thông tin. Khái quát về một hệ thống truy tìm thông tin (IR) tiêu biểu và cụ thể là truy tìm tài liệu văn bản. Đề cập đến vấn đề chỉ mục tài liệu và thước đo hiệu năng. Nghiên cứu một số mô hình tìm kiếm như: Boolean, không gian vectơ, phân cụm, dựa trên xác suất, phản hồi phù hợp và LSI. Tổng quan về cơ sở dữ liệu đa phương tiện, hệ thống tìm kiếm đa phương tiện đến kỹ thuật chỉ mục, xử lý tài liệu, trích lọc thông tin đến chi tiết vấn đề tìm kiếm trên tài liệu văn bản. Đặc biệt, nghiên cứu các mô hình tìm kiếm và đi sâu nghiên cứu mô hình LSI- tìm kiếm văn bản trên ...

 • V_L0_02691_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Đặng, Văn Đức (2010)

 • Giới thiệu tổng quan về cơ sở dữ liệu đa phương tiện, xếp hạng tài liệu và các yếu tố cơ bản phục vụ cho việc tìm kiếm thông tin. Khái quát về một hệ thống truy tìm thông tin (IR) tiêu biểu và cụ thể là truy tìm tài liệu văn bản. Đề cập đến vấn đề chỉ mục (...)

 • 02050004397.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Công Đức;  Advisor: Phạm, Gia Lâm (2016)

 • Phân tích chuyển thể tự do các tác phẩm văn họvà phi văn học; Liên văn bản như sự dung nạp các thể loại khác nhau, sự “trích dẫn” những bộ phim của các đạo diễn khác v.v... trong việc xử lí đề tài và giễu nhại thể loại trong phim W. Anderson. Liên văn bản trong cấu trúc trần thuật của phim HHĐ W. Anderson.

Browsing by Subject Văn bản

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 58
 • 04051000264_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Ngọc;  Advisor: Lê, Hùng Tiến (2010)

 • This study surve yed some technical materials of the Thanh tri Bridge Construction Project in both English and Vietnamese version to find out how the Road Bridge Engineering (RBE) terminologies are translated from English to Vietnamese by the translators/ interpreters of t he project. The author collected 747 general RBE terminologies and 141 specified RBE terminologies (including Material Section and Electric Section) from the technical documents of the Thanh Tri Bridge Construction Project. Analysis of those terminologies in comparison with theory of translation methods and translation procedures was conducted. As a result, the re...

 • 00051000055_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quốc Đại;  Advisor: Phạm, Bảo Sơn (2011)

 • The first step that a question answering system must perform is to transform an input question into an intermediate representation. Most published works so far use rule-based approaches to realize this transformation in question answering systems.

 • 04051000567_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Trà My;  Advisor: Nguyễn, Thị Bích Ngọc (2011)

 • The thesis deals with grammatical and lexical cohesive devices in the English textbook 11. In attempt to investigate the frequency of use of cohesive devices in this textbook, the combination of descriptive, statistical and analytical methods has been adop (...)

 • 04051000634_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Mẫu;  Advisor: Đỗ, Tuấn Minh (2011)

 • The study is an attempt to explore grammatical metaphor in English pharmaceutical discourse from the systemic functional perspective. The framework adopted for the analysis is developed by Halliday (1985 & 1994), Halliday & Martin (1993), Thompson (1996), (...)

 • KY_05558.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Sato, Thụy Uyên (2013)

 • Bài viết hi vọng góp một phần nhỏ vào việc nghiên cứu tư liệu văn bản học, văn tự học chữ Nôm và làm rõ giá trị của văn bản “Bố chính Nhị thập tứ hiếu” không những là quyển gia phạm trong việc giáo dục chữ “Hiếu” cho con cháu hoàng thất, mà còn là một tài liệu hữu ích cho việc nghiên cứu chữ Nôm thế kỷ XIX.

 • 02050000614_tom_tat.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hương;  Advisor: Trịnh, Khắc Mạnh (2011)

 • Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Chỉ ra các vấn đề về nghiên cứu văn bản học, giải quyết một phần các vấn đề đó, đóng góp cho công tác văn bản học Hán Nôm nói chung. Nghiên cứu toàn diện về thân thế và sự nghiệp của Nguyễn Đức Đạt với những thông tin cập nhật hiện nay. Lần đầu tiên giới t (...); Electronic Resources

 • 02050001261.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Xuân Hiền;  Advisor: Phạm, Thùy Vinh (2012)

 • Trình bày các nội dung về văn bản sắc phong làng xã tại Thừa Thiên Huế - đặc điểm của loại hình văn bản, bao gồm: Giới thiệu chung về văn bản sắc phong; Sơ lược về sắc phong và các quy định của Triều Nguyễn đối với sắc phong; Đặc điểm của văn bản sắc phong Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu nội dung của sắc phong làng xã Thừa Thiên Huế, đó là: Sắc phong cho các làng xã vùng đồng bằng; Sắc phong cho các làng xã vùng bán sơn địa; Sắc phong cho các làng xã vùng duyên hải ven sông biển; Sắc phong cho các làng nghề truyền thống Thừa Thiên Huế; Sắc phong cho các Thành Hoàng làng xã Thừa Thiên Huế; Sắc phong cho các nhân vật được phong khoa bảng, quan chức; Tín ngưỡng thần linh làng xã Thừa Thiên Hu...

 • 02050001261_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Xuân Hiền;  Advisor: Phạm, Thùy Vinh (2012)

 • Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày các nội dung về văn bản sắc phong làng xã tại Thừa Thiên Huế - đặc điểm của loại hình văn bản, bao gồm: Giới thiệu chung về văn bản sắc phong; Sơ lược về sắc phong và các quy định của Triều Nguyễn đối với sắc phong; Đặc điểm của văn bản sắc phong (...); Electronic Resources

 • V_L2_01497_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hải Bình;  Advisor: Nguyễn, Đăng Na (2009)

 • Luận văn ThS. Hán Nôm --Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Khái quát về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của tác gia văn học trung đại Hồng Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm. Nghiên cứu, mô tả chi tiết hiện trạng của văn bản “Truyền kỳ tân phả” bằng ngôn ngữ Hán đang được lưu trữ tại các thư viện và các trung tâm nghiên cứu. Đ (...); Electronic Resources

 • 02050000582_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Thị Thúy Hằng;  Advisor: Vũ, Anh Tuấn (2011)

 • Luận văn ThS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn về đặc điểm tự sự sử thi qua văn bản sử thi Ra Glai (Tây Nguyên). Nghiên cứu một số phạm trù tự sự qua khảo sát nội dung và thế giới nghệ thuật sử thi Ra Glai. Phân tích đặc điểm tự sự sử thi Ra Glai trên bình diện khôn (...); Electronic Resources

 • V_L0_02691.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang (2010)

 • Giới thiệu tổng quan về cơ sở dữ liệu đa phương tiện, xếp hạng tài liệu và các yếu tố cơ bản phục vụ cho việc tìm kiếm thông tin. Khái quát về một hệ thống truy tìm thông tin (IR) tiêu biểu và cụ thể là truy tìm tài liệu văn bản. Đề cập đến vấn đề chỉ mục tài liệu và thước đo hiệu năng. Nghiên cứu một số mô hình tìm kiếm như: Boolean, không gian vectơ, phân cụm, dựa trên xác suất, phản hồi phù hợp và LSI. Tổng quan về cơ sở dữ liệu đa phương tiện, hệ thống tìm kiếm đa phương tiện đến kỹ thuật chỉ mục, xử lý tài liệu, trích lọc thông tin đến chi tiết vấn đề tìm kiếm trên tài liệu văn bản. Đặc biệt, nghiên cứu các mô hình tìm kiếm và đi sâu nghiên cứu mô hình LSI- tìm kiếm văn bản trên ...

 • V_L0_02691_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Đặng, Văn Đức (2010)

 • Giới thiệu tổng quan về cơ sở dữ liệu đa phương tiện, xếp hạng tài liệu và các yếu tố cơ bản phục vụ cho việc tìm kiếm thông tin. Khái quát về một hệ thống truy tìm thông tin (IR) tiêu biểu và cụ thể là truy tìm tài liệu văn bản. Đề cập đến vấn đề chỉ mục (...)

 • 02050004397.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Công Đức;  Advisor: Phạm, Gia Lâm (2016)

 • Phân tích chuyển thể tự do các tác phẩm văn họvà phi văn học; Liên văn bản như sự dung nạp các thể loại khác nhau, sự “trích dẫn” những bộ phim của các đạo diễn khác v.v... trong việc xử lí đề tài và giễu nhại thể loại trong phim W. Anderson. Liên văn bản trong cấu trúc trần thuật của phim HHĐ W. Anderson.