Browsing by Subject Văn bản Hán Nôm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • V_L2_01906.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Văn Ngân (2010)

 • Hệ thống hóa sách giáo khoa lịch sử Việt Nam cho hệ Ấu học và giáo dục 3 cấp của giai đoạn nghiên cứu. Nghiên cứu văn bản An Nam sơ học sử lược安南初學史略. Phân tích văn bản từ góc nhìn tư liệu lịch sử và phê phán, nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề về văn bản học của văn bản An Nam sơ học sử lược安南初學史略, bước đầu nêu ra những nhận xét về bộ sách giáo khoa lịch sử này trên một số phương diện. Việc đề cập đến hệ thống sách giáo khoa lịch sử Việt Nam cũng như việc phân tích văn bản An Nam sơ học sử lược安南初學史略 có ý nghĩa trong việc tìm hiểu giáo dục chữ Hán cải lương, và tìm hiểu bước quá độ từ giáo dục khoa cử chữ Hán sang giáo dục Pháp – Việt những thập niên đầu thế kỷ XX trong một môn học cụ th...

 • V_L2_01952_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Ngọc Hường;  Advisor: Lã, Minh Hằng (2010)

 • Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Tìm hiểu về luật lệ thời phong kiến, luật lệ thời Nguyễn nói chung và luật lệ dưới triều vua Gia Long nói riêng.Giới thiệu khái quát về nội dung Hoàng Việt Luật Lệ (HVLL), và Hoàng Việt luật lệ toát yếu diễn ca (HVLLTYDC). Trên cơ sở đó so sánh hai văn bản (...); Electronic Resources

 • 02050001336.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Văn Hoàn;  Advisor: Trịnh, Khắc Mạnh (2012)

 • Giới thiệu lịch sử, địa lý và sự thay đổi địa danh các đơn vị hành chính của Phố Hiến. Khảo sát, hệ thống hóa, bước đầu nghiên cứu, tuyển dịch một phần trong số 417 đơn vị tư liệu Hán Nôm Phố Hiến (bao gồm văn bia, minh văn chuông khánh, châm thư, thần tích, sắc phong lưu giữ tại các di tích trên địa bàn thành phố Hưng Yên ngày nay, và các tác phẩm sử liệu, thơ phú có nội dung phản ánh về Phố Hiến cũng như các địa danh, thắng tích tiểu biểu của Phố Hiến). Từ đó, làm nổi bật vai trò, vị trí của tư liệu Hán Nôm trong việc nghiên cứu tìm hiểu về lịch sử, quy mô, đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội của đô thị cổ Phố Hiến, cung cấp cái nhìn toàn diện, đầy đủ và sáng tỏ hơn về Phố Hiến. Ngh...

Browsing by Subject Văn bản Hán Nôm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • V_L2_01906.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Văn Ngân (2010)

 • Hệ thống hóa sách giáo khoa lịch sử Việt Nam cho hệ Ấu học và giáo dục 3 cấp của giai đoạn nghiên cứu. Nghiên cứu văn bản An Nam sơ học sử lược安南初學史略. Phân tích văn bản từ góc nhìn tư liệu lịch sử và phê phán, nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề về văn bản học của văn bản An Nam sơ học sử lược安南初學史略, bước đầu nêu ra những nhận xét về bộ sách giáo khoa lịch sử này trên một số phương diện. Việc đề cập đến hệ thống sách giáo khoa lịch sử Việt Nam cũng như việc phân tích văn bản An Nam sơ học sử lược安南初學史略 có ý nghĩa trong việc tìm hiểu giáo dục chữ Hán cải lương, và tìm hiểu bước quá độ từ giáo dục khoa cử chữ Hán sang giáo dục Pháp – Việt những thập niên đầu thế kỷ XX trong một môn học cụ th...

 • V_L2_01952_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Ngọc Hường;  Advisor: Lã, Minh Hằng (2010)

 • Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Tìm hiểu về luật lệ thời phong kiến, luật lệ thời Nguyễn nói chung và luật lệ dưới triều vua Gia Long nói riêng.Giới thiệu khái quát về nội dung Hoàng Việt Luật Lệ (HVLL), và Hoàng Việt luật lệ toát yếu diễn ca (HVLLTYDC). Trên cơ sở đó so sánh hai văn bản (...); Electronic Resources

 • 02050001336.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Văn Hoàn;  Advisor: Trịnh, Khắc Mạnh (2012)

 • Giới thiệu lịch sử, địa lý và sự thay đổi địa danh các đơn vị hành chính của Phố Hiến. Khảo sát, hệ thống hóa, bước đầu nghiên cứu, tuyển dịch một phần trong số 417 đơn vị tư liệu Hán Nôm Phố Hiến (bao gồm văn bia, minh văn chuông khánh, châm thư, thần tích, sắc phong lưu giữ tại các di tích trên địa bàn thành phố Hưng Yên ngày nay, và các tác phẩm sử liệu, thơ phú có nội dung phản ánh về Phố Hiến cũng như các địa danh, thắng tích tiểu biểu của Phố Hiến). Từ đó, làm nổi bật vai trò, vị trí của tư liệu Hán Nôm trong việc nghiên cứu tìm hiểu về lịch sử, quy mô, đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội của đô thị cổ Phố Hiến, cung cấp cái nhìn toàn diện, đầy đủ và sáng tỏ hơn về Phố Hiến. Ngh...