Browsing by Subject Văn bản có cấu trúc dạng bảng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Luan Van(1).pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trương, Lê Quân;  Advisor: Hoàng, Xuân Tùng (2015)

  • Trong luận văn này tôi trình bày các phương pháp giải quyết khó khăn khi thực hiện các phương pháp chống trùng lặp thông thường trên các tập dữ liệu văn bản có cấu trúc dạng bảng. Khó khăn đó xuất hiện khi có lỗi nhập liệu, sự sai sót khi gõ máy dẫn tới việc những phương pháp thông thường không thể tìm được những dữ liệu bị trùng lặp. Để giải quyết khó khăn trên tôi đề xuất một phương pháp chống trùng lặp dựa vào cách tính độ tương đồng chuỗi nhằm đạt được kết quả cao nhất khi tìm ra các dữ liệu trùng lặp trên các tập dữ liệu văn bản khi ảy ra lỗi nhập liệu. Bằng phương pháp tính độ tương đồng này những dữ liệu khi được nhập vào trong tập văn bản cho dù có xảy ra lỗi nhập liệu vẫn có ...

Browsing by Subject Văn bản có cấu trúc dạng bảng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Luan Van(1).pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trương, Lê Quân;  Advisor: Hoàng, Xuân Tùng (2015)

  • Trong luận văn này tôi trình bày các phương pháp giải quyết khó khăn khi thực hiện các phương pháp chống trùng lặp thông thường trên các tập dữ liệu văn bản có cấu trúc dạng bảng. Khó khăn đó xuất hiện khi có lỗi nhập liệu, sự sai sót khi gõ máy dẫn tới việc những phương pháp thông thường không thể tìm được những dữ liệu bị trùng lặp. Để giải quyết khó khăn trên tôi đề xuất một phương pháp chống trùng lặp dựa vào cách tính độ tương đồng chuỗi nhằm đạt được kết quả cao nhất khi tìm ra các dữ liệu trùng lặp trên các tập dữ liệu văn bản khi ảy ra lỗi nhập liệu. Bằng phương pháp tính độ tương đồng này những dữ liệu khi được nhập vào trong tập văn bản cho dù có xảy ra lỗi nhập liệu vẫn có ...