Browsing by Subject Văn bản du lịch

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050003628.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Triệu, Thị Tiệp (2014)

  • Tìm hiểu một cách tổng quan về trích chọn thông tin. Nghiên cứu các phương pháp trích chọn thông tin. Xây dựng mô hình giải quyết bài toán trích chọn thông tin trong văn bản du lịch. Cài đặt chương trình thực nghiệm bằng ngôn ngữ lập trình Java. Đánh giá kết quả thực nghiệm bằng các độ đo P, R và F1.

Browsing by Subject Văn bản du lịch

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050003628.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Triệu, Thị Tiệp (2014)

  • Tìm hiểu một cách tổng quan về trích chọn thông tin. Nghiên cứu các phương pháp trích chọn thông tin. Xây dựng mô hình giải quyết bài toán trích chọn thông tin trong văn bản du lịch. Cài đặt chương trình thực nghiệm bằng ngôn ngữ lập trình Java. Đánh giá kết quả thực nghiệm bằng các độ đo P, R và F1.