Browsing by Subject Văn bản học

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 02050000132_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Lãm Thắng;  Advisor: Nguyễn, Kim Sơn (2010)

 • Khảo sát, tiếp xúc với văn bản trên thực tế. Tổ chức rập văn bản và đo đạc, thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến văn bia đình Thừa Thiên Huế đủ tiêu chuẩn để nghiên cứu. Nghiên cứu tình hình văn bản học của bia đình Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu g (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010

 • V_L2_01214_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hiền;  Advisor: Hoàng, Thị Ngọ (2008)

 • Tổng quan về tiểu sử, hành trạng và sự nghiệp sáng tác văn học của Bùi Huy Bích. Nghiên cứu các truyền bản của Hoàng Việt văn tuyển - là một trong những nguồn tư liệu quan trọng về hoạt động ngữ văn học cổ điển Việt Nam, bao gồm tập hợp các truyền bản, mô (...); Luận văn ThS Hán Nôm 60 22 40.Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • V_L2_01333_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Thân;  Advisor: Trần, Nghĩa (2008)

 • Hệ thống hóa lịch sử nghiên cứu về Phạm Phú Thứ - quan đại thần triều Nguyễn, tác gia lớn của Việt Nam, nêu những điểm đáng chú ý trong thời đại và cuộc đời của Ông. Tập trung khảo sát, giám định, nghiên cứu những vấn đề văn bản học của Giá viên toàn tập, (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Hán nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008

 • DT_00384.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Thái; Bùi, Ngọc Hải; Dương, Trọng Dật; Hữu Ước; Vũ, Mạnh Cường (2004)

 • Phân tích rõ ràng các yếu tố văn hoá dẫn đến sự ra đời và phát triển của báo chí Việt Nam. Đề cập đến cấu trúc chung nhất của tác phẩm báo chí, về mặt nội dung chứa đựng những thông tin văn hoá của tiến trình văn hoá Việt Nam. Đồng thời, đề tài cũng giải quyết vấn đề thể loại báo chí và phân tích tính thể loại của một loại tác phẩm báo chí: phê bình văn nghệ, chủ yếu là phê bình văn học. Từ đó, đưa ra những đánh giá và đề xuất những giải pháp nghiên cứu sâu rộng hơn về sự phát triển thể loại và ngôn ngữ báo chí, nhất là trong các tác phẩm báo chí viết bằng ngôn ngữ bình luận

 • 02050001552.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mai Phương;  Advisor: Phạm, Văn Khoái (2009)

 • Giới thiệu tân ước Việt sử như là một hiện tượng mang tính trào lưu. Giới thiệu “Việt sử tân ước toàn biên 越史新約全編” của tác gia Hoàng Đạo Thành như là một trong những trường hợp tiêu biểu nhất của trào lưu tân ước Việt sử giai đoạn này về mặt văn bản, hình thức, bốcục và nguồn tư liệu sử dụng để biên soạn. Phân tích các khía cạnh để làm sáng tỏ tính chất và cách thức tân ước Việt sử của tác phẩm qua những minh trưng chủ yếu. Qua đó đánh giá tính cận hiện đại và giá trị của văn bản đối với thực tiễn.

Browsing by Subject Văn bản học

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 02050000132_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Lãm Thắng;  Advisor: Nguyễn, Kim Sơn (2010)

 • Khảo sát, tiếp xúc với văn bản trên thực tế. Tổ chức rập văn bản và đo đạc, thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến văn bia đình Thừa Thiên Huế đủ tiêu chuẩn để nghiên cứu. Nghiên cứu tình hình văn bản học của bia đình Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu g (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010

 • V_L2_01214_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hiền;  Advisor: Hoàng, Thị Ngọ (2008)

 • Tổng quan về tiểu sử, hành trạng và sự nghiệp sáng tác văn học của Bùi Huy Bích. Nghiên cứu các truyền bản của Hoàng Việt văn tuyển - là một trong những nguồn tư liệu quan trọng về hoạt động ngữ văn học cổ điển Việt Nam, bao gồm tập hợp các truyền bản, mô (...); Luận văn ThS Hán Nôm 60 22 40.Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • V_L2_01333_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Thân;  Advisor: Trần, Nghĩa (2008)

 • Hệ thống hóa lịch sử nghiên cứu về Phạm Phú Thứ - quan đại thần triều Nguyễn, tác gia lớn của Việt Nam, nêu những điểm đáng chú ý trong thời đại và cuộc đời của Ông. Tập trung khảo sát, giám định, nghiên cứu những vấn đề văn bản học của Giá viên toàn tập, (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Hán nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008

 • DT_00384.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Thái; Bùi, Ngọc Hải; Dương, Trọng Dật; Hữu Ước; Vũ, Mạnh Cường (2004)

 • Phân tích rõ ràng các yếu tố văn hoá dẫn đến sự ra đời và phát triển của báo chí Việt Nam. Đề cập đến cấu trúc chung nhất của tác phẩm báo chí, về mặt nội dung chứa đựng những thông tin văn hoá của tiến trình văn hoá Việt Nam. Đồng thời, đề tài cũng giải quyết vấn đề thể loại báo chí và phân tích tính thể loại của một loại tác phẩm báo chí: phê bình văn nghệ, chủ yếu là phê bình văn học. Từ đó, đưa ra những đánh giá và đề xuất những giải pháp nghiên cứu sâu rộng hơn về sự phát triển thể loại và ngôn ngữ báo chí, nhất là trong các tác phẩm báo chí viết bằng ngôn ngữ bình luận

 • 02050001552.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mai Phương;  Advisor: Phạm, Văn Khoái (2009)

 • Giới thiệu tân ước Việt sử như là một hiện tượng mang tính trào lưu. Giới thiệu “Việt sử tân ước toàn biên 越史新約全編” của tác gia Hoàng Đạo Thành như là một trong những trường hợp tiêu biểu nhất của trào lưu tân ước Việt sử giai đoạn này về mặt văn bản, hình thức, bốcục và nguồn tư liệu sử dụng để biên soạn. Phân tích các khía cạnh để làm sáng tỏ tính chất và cách thức tân ước Việt sử của tác phẩm qua những minh trưng chủ yếu. Qua đó đánh giá tính cận hiện đại và giá trị của văn bản đối với thực tiễn.