Browsing by Subject Văn bản học thuật

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 02050004934.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Thu Thủy;  Advisor: Hoàng, Văn Vân (2017)

 • Mục đích của luận án là áp dụng ngôn ngữ học chức năng hệ thống để nghiên cứu bản chất của ẩn dụ ngữ pháp, khảo sát các phương thức sử dụng ẩn dụ ngữ pháp trong các văn bản khoa học, tìm hiểu một cách có hệ thống về ẩn dụ ngữ pháp và cách thức sử dụng chúng trong một thể loại ngôn bản cụ thể là các văn bản khoa học xã hội tiếng Việt. Để đạt được mục đích nói trên, luận án xác định các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể như sau: • Nghiên cứu những vấn đề lý thuyết đặc trưng về ẩn dụ ngữ pháp trong tiếng Anh, tìm hiểu hiện tượng này trong nghiên cứu tiếng Việt và xây dựng khung lý thuyết về ẩn dụ ngữ pháp trong tiếng Việt. • Khảo sát các cách diễn đạt sử dụng ẩn dụ ngữ pháp trong các văn bản kh...

 • 00050009557.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thu Trang;  Advisor: Hà, Quang Thụy (2018)

 • Xây dựng mô hình CRFs để nhận dạng thực thể trong văn bản Tiếng Việt áp dụng học suốt đời. Tiến hành đánh giá thực nghiệm để so sánh giữa nhiều trường hợp, từ đó chứng minh được áp dụng học suốt đời có thể làm tăng hiệu suất của việc học cũng như chỉ ra vai trò quan trọng cảu dữ liệu có được thông qua các nhiệm vụ học trong quá khứ cho việc nhận dạng thực thể định danh ở nhiệm vụ học hiện tại...

Browsing by Subject Văn bản học thuật

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 02050004934.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Thu Thủy;  Advisor: Hoàng, Văn Vân (2017)

 • Mục đích của luận án là áp dụng ngôn ngữ học chức năng hệ thống để nghiên cứu bản chất của ẩn dụ ngữ pháp, khảo sát các phương thức sử dụng ẩn dụ ngữ pháp trong các văn bản khoa học, tìm hiểu một cách có hệ thống về ẩn dụ ngữ pháp và cách thức sử dụng chúng trong một thể loại ngôn bản cụ thể là các văn bản khoa học xã hội tiếng Việt. Để đạt được mục đích nói trên, luận án xác định các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể như sau: • Nghiên cứu những vấn đề lý thuyết đặc trưng về ẩn dụ ngữ pháp trong tiếng Anh, tìm hiểu hiện tượng này trong nghiên cứu tiếng Việt và xây dựng khung lý thuyết về ẩn dụ ngữ pháp trong tiếng Việt. • Khảo sát các cách diễn đạt sử dụng ẩn dụ ngữ pháp trong các văn bản kh...

 • 00050009557.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thu Trang;  Advisor: Hà, Quang Thụy (2018)

 • Xây dựng mô hình CRFs để nhận dạng thực thể trong văn bản Tiếng Việt áp dụng học suốt đời. Tiến hành đánh giá thực nghiệm để so sánh giữa nhiều trường hợp, từ đó chứng minh được áp dụng học suốt đời có thể làm tăng hiệu suất của việc học cũng như chỉ ra vai trò quan trọng cảu dữ liệu có được thông qua các nhiệm vụ học trong quá khứ cho việc nhận dạng thực thể định danh ở nhiệm vụ học hiện tại...