Browsing by Subject Văn bản luật

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 02050001120.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phí, Lê Mai;  Advisor: Trịnh, Cẩm Lan (2012)

 • Trình bày cơ sở lí luận cho sự tồn tại của phổ nghĩa từ vựng nói chung và của tầng nghĩa trí tuệ nói riêng và các khái niệm liên quan. Phân tích một số thuộc tính cơ bản của tầng nghĩa như mối tương quan về số lượng giữa các kiểu nghĩa, mối liên hệ giữa các kiểu nghĩa hay sự phát triển của từng kiểu nghĩa dẫn đến sự mở rộng của cả tầng nghĩa. Khảo sát những từ khoá của mỗi ngành luật và của chung hệ thống luật cơ bản của Việt Nam để bước đầu đưa ra những vấn đề được pháp luật và xã hội quan tâm dưới góc nhìn từ hệ thống thuật ngữ luật Việt Nam.

 • 00050001268_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Kim Liên;  Advisor: Nguyễn, Minh Đoan (2012)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về lý thuyết lập pháp, quy trình xây dựng văn bản luật như: Lập chương trình xây dựng luật, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, thảo luận và thông qua văn bản luật. Đánh giá thực trạng xây dựng văn bản luật của Quốc hội h (...)

Browsing by Subject Văn bản luật

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 02050001120.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phí, Lê Mai;  Advisor: Trịnh, Cẩm Lan (2012)

 • Trình bày cơ sở lí luận cho sự tồn tại của phổ nghĩa từ vựng nói chung và của tầng nghĩa trí tuệ nói riêng và các khái niệm liên quan. Phân tích một số thuộc tính cơ bản của tầng nghĩa như mối tương quan về số lượng giữa các kiểu nghĩa, mối liên hệ giữa các kiểu nghĩa hay sự phát triển của từng kiểu nghĩa dẫn đến sự mở rộng của cả tầng nghĩa. Khảo sát những từ khoá của mỗi ngành luật và của chung hệ thống luật cơ bản của Việt Nam để bước đầu đưa ra những vấn đề được pháp luật và xã hội quan tâm dưới góc nhìn từ hệ thống thuật ngữ luật Việt Nam.

 • 00050001268_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Kim Liên;  Advisor: Nguyễn, Minh Đoan (2012)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về lý thuyết lập pháp, quy trình xây dựng văn bản luật như: Lập chương trình xây dựng luật, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, thảo luận và thông qua văn bản luật. Đánh giá thực trạng xây dựng văn bản luật của Quốc hội h (...)