Browsing by Subject Văn bản nghị luận

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 00050001171_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Thanh;  Advisor: Đỗ, Việt Hùng , người hướng dẫn (2011)

 • Electronic Resources; 121 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (bộ môn Ngữ Văn) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; khảo sát thực trạng việc sử dụng các lí thuyết lập luận trong văn bản nghị luận ở chương trình phổ thông. Từ đó xác định cơ sở lý thuyết và cơ sở thực tiễn cho việc dạy học các kiểu bài này, đồng thời đề xuất một phương pháp dạy học cụ thể cho văn bản nghị (...)

 • 667-1-1284-1-10-20160510.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Hoa; Lã, Phương Thúy; Lê, Thái Hưng (2016)

 • Văn bản nghị luận là một thể loại văn học thu hút người đọc với những vấn đề nóng bỏng trong cuộc sống, những đạo lí sống, những quan điểm của bản thân người viết. Bài viết đề cập đến việc phân tích đặc trưng của văn nghị luận để xây dựng những câu hỏi theo tiêu chí, những dạng đề phù hợp và thiết kế bài kiểm tra hoàn thiện để đánh giá năng lực đọc hiểu văn bản nghị luận của học sinh

Browsing by Subject Văn bản nghị luận

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 00050001171_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Thanh;  Advisor: Đỗ, Việt Hùng , người hướng dẫn (2011)

 • Electronic Resources; 121 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (bộ môn Ngữ Văn) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; khảo sát thực trạng việc sử dụng các lí thuyết lập luận trong văn bản nghị luận ở chương trình phổ thông. Từ đó xác định cơ sở lý thuyết và cơ sở thực tiễn cho việc dạy học các kiểu bài này, đồng thời đề xuất một phương pháp dạy học cụ thể cho văn bản nghị (...)

 • 667-1-1284-1-10-20160510.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Hoa; Lã, Phương Thúy; Lê, Thái Hưng (2016)

 • Văn bản nghị luận là một thể loại văn học thu hút người đọc với những vấn đề nóng bỏng trong cuộc sống, những đạo lí sống, những quan điểm của bản thân người viết. Bài viết đề cập đến việc phân tích đặc trưng của văn nghị luận để xây dựng những câu hỏi theo tiêu chí, những dạng đề phù hợp và thiết kế bài kiểm tra hoàn thiện để đánh giá năng lực đọc hiểu văn bản nghị luận của học sinh