Browsing by Subject Văn bản nghị luận văn học

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 05050003030.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Thị Minh Xuyến;  Advisor: Nguyễn, Đức Khuông (2018)

  • Luận văn đã được tiến hành nghiên cứu và đạt được một số kết quả sau: - Trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến văn nghị luận, nghị luận văn học và năng lực tạo lập văn bản nghị luận văn học. Khảo sát thực trạng dạy và học tạo lập văn bản nghị luận văn học ở trường trung học phổ thông. - Đề xuất các biện pháp phát triển năng lực tạo lập văn bản nghị luận văn học bao gồm: Phát triển năng lực tạo lập văn bản NLVH thông qua luyện tập kỹ năng phân tích đề bằng hệ thống đề mở, hướng dẫn học sinh cách lập dàn ý cho từng dạng đề nghị luận văn học, hướng dẫn học sinh cách sử dụng các thao tác lập luận cơ bản trong bài nghị luận văn học qua g...

Browsing by Subject Văn bản nghị luận văn học

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 05050003030.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Thị Minh Xuyến;  Advisor: Nguyễn, Đức Khuông (2018)

  • Luận văn đã được tiến hành nghiên cứu và đạt được một số kết quả sau: - Trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến văn nghị luận, nghị luận văn học và năng lực tạo lập văn bản nghị luận văn học. Khảo sát thực trạng dạy và học tạo lập văn bản nghị luận văn học ở trường trung học phổ thông. - Đề xuất các biện pháp phát triển năng lực tạo lập văn bản nghị luận văn học bao gồm: Phát triển năng lực tạo lập văn bản NLVH thông qua luyện tập kỹ năng phân tích đề bằng hệ thống đề mở, hướng dẫn học sinh cách lập dàn ý cho từng dạng đề nghị luận văn học, hướng dẫn học sinh cách sử dụng các thao tác lập luận cơ bản trong bài nghị luận văn học qua g...