Browsing by Subject Văn hóa cổ truyền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • KY_03039.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phong Lê (2004)

 • Chuyển sang thế kỷ XX, chữ Quốc ngữ trở thành đối tượng quan tâm hang đầu cho các cuộc vận động canh tân – yêu nước, và được tận dụng trên các hoạt động báo chí, xuất bản liên tục ngay từ thập niên đầu thế kỷ. Bên cạnh đó, đây là thời kỳ nền kinh tế thuộc địa và đời sống đô thị dần được hình thành, nền văn hóa Pháp bước đầu thâm nhập, nền giáo dục Hán – Việt còn song song tồn tại cho đến năm 1919 là năm khoa thi chữ Hán cuối cùng bị bãi bỏ. Một thời kỳ giao thoa giữa hai nền học cũ – mới diễn ra vừa êm thấm vừa gay gắt, vừa có mặt cưỡng chế vừa có phần tự nguyện.

 • V_L2_00675.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Hoàng, Lương (2005)

 • Hệ thống hóa các nguồn tư liệu và công trình nghiên cứu về trang phục Quan họ Bắc Ninh. Tìm hiểu nguồn gốc, quá trình tồn tại và biến đổi theo thời gian của bộ trang phục Quan họ. Nêu những giá trị quý báu của bộ trang phục Quan họ nói riêng, trong sinh hoạt văn hóa Quan họ nói chung ở Bắc Ninh. Từ đó đề xuất một số giải pháp tối ưu để bảo lưu kế thừa phát huy nét đẹp văn hóa Quan họ, trong đó có trang phục Quan họ

Browsing by Subject Văn hóa cổ truyền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • KY_03039.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phong Lê (2004)

 • Chuyển sang thế kỷ XX, chữ Quốc ngữ trở thành đối tượng quan tâm hang đầu cho các cuộc vận động canh tân – yêu nước, và được tận dụng trên các hoạt động báo chí, xuất bản liên tục ngay từ thập niên đầu thế kỷ. Bên cạnh đó, đây là thời kỳ nền kinh tế thuộc địa và đời sống đô thị dần được hình thành, nền văn hóa Pháp bước đầu thâm nhập, nền giáo dục Hán – Việt còn song song tồn tại cho đến năm 1919 là năm khoa thi chữ Hán cuối cùng bị bãi bỏ. Một thời kỳ giao thoa giữa hai nền học cũ – mới diễn ra vừa êm thấm vừa gay gắt, vừa có mặt cưỡng chế vừa có phần tự nguyện.

 • V_L2_00675.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Hoàng, Lương (2005)

 • Hệ thống hóa các nguồn tư liệu và công trình nghiên cứu về trang phục Quan họ Bắc Ninh. Tìm hiểu nguồn gốc, quá trình tồn tại và biến đổi theo thời gian của bộ trang phục Quan họ. Nêu những giá trị quý báu của bộ trang phục Quan họ nói riêng, trong sinh hoạt văn hóa Quan họ nói chung ở Bắc Ninh. Từ đó đề xuất một số giải pháp tối ưu để bảo lưu kế thừa phát huy nét đẹp văn hóa Quan họ, trong đó có trang phục Quan họ