Browsing by Subject Văn hóa chính trị

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 02051000006_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Le, Thu Trang;  Advisor: Le, The Que (2012)

 • Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tìm hiểu về văn hóa chính trị nói chung, các yếu tố cấu thành cũng như các giai đoạn lịch sử và phát triển, các công trình nghiên cứu văn hóa chính trị châu Âu tiêu biểu. Nghiên cứu những đặc điểm nổi bật của văn hóa chính trị châu Âu nói chung; xác định c (...); Electronic Resources

 • 02050005247.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Natalia, Kornienko (2017)

 • Quan hệ văn hóa trong ngoại giao hay ngoại giao văn hóa là một trong những hình thức ngoại giao kiểu mới, đóng vai trò là "quyền lực mềm" được các quốc gia sử dụng linh hoạt. Trong các quan hệ quốc tế cận đại và hiện đại, nước Nga luôn nhất quán rằng các vấn đề hợp tác văn hóa có tầm quan trọng then chốt. Bối cảnh quốc tế và những biến động nội tại trong phạm vi quốc gia cho thấy việc hợp tác nói chung, hợp tác văn hóa nói riêng với các nước ASEAN là nhu cầu thực sự cần thiết, là mối quan hệ hai chiều đem lại lợi ích cho các bên trên tinh thần hữu nghị, hợp tác. Lịch sử hình thành và phát triển quan hệ giữa LB Nga và ASEAN phát triển khá muộn màng, ngoại trừ quan hệ song phương với V...

 • 02050005363.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hoàng Diễm Linh;  Advisor: Phạm, Minh Sơn (2018)

 • Thứ nhất, tìm hiểu vai trò, nội dung, phương thức quảng bá hình ảnh Việt Nam trong hoạt động ngoại giao văn hóa. Thứ hai, đánh giá thực trạng, chỉ rõ các thành tựu và hạn chế của công tác quảng bá hình ảnh Việt Nam trong ngoại giao văn hoá Việt Nam hiện nay. Thứ ba, thông qua kinh nghiệm của một số nước trên thế giới, luận văn đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quảng bá hình ảnh Việt Nam trong ngoại giao văn hoá

 • 02050005286.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Quốc Cường;  Advisor: Ngô, Thị Khánh (2017)

 • - Luận văn là công trình nghiên cứu một cách có hệ thống về văn hóa chính trị của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nó vừa mang tính lý luận, vừa mang tính tổng kết thực tiễn. - Khảo sát, phâ n tích đánh giá thực trạng xây dựng văn hóa chính trị của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay, đưa ra những định hướng và giải pháp để nâng cao hiệu quả xây dựng văn hóa chính trị của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong thời gian tới.

Browsing by Subject Văn hóa chính trị

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 02051000006_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Le, Thu Trang;  Advisor: Le, The Que (2012)

 • Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tìm hiểu về văn hóa chính trị nói chung, các yếu tố cấu thành cũng như các giai đoạn lịch sử và phát triển, các công trình nghiên cứu văn hóa chính trị châu Âu tiêu biểu. Nghiên cứu những đặc điểm nổi bật của văn hóa chính trị châu Âu nói chung; xác định c (...); Electronic Resources

 • 02050005247.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Natalia, Kornienko (2017)

 • Quan hệ văn hóa trong ngoại giao hay ngoại giao văn hóa là một trong những hình thức ngoại giao kiểu mới, đóng vai trò là "quyền lực mềm" được các quốc gia sử dụng linh hoạt. Trong các quan hệ quốc tế cận đại và hiện đại, nước Nga luôn nhất quán rằng các vấn đề hợp tác văn hóa có tầm quan trọng then chốt. Bối cảnh quốc tế và những biến động nội tại trong phạm vi quốc gia cho thấy việc hợp tác nói chung, hợp tác văn hóa nói riêng với các nước ASEAN là nhu cầu thực sự cần thiết, là mối quan hệ hai chiều đem lại lợi ích cho các bên trên tinh thần hữu nghị, hợp tác. Lịch sử hình thành và phát triển quan hệ giữa LB Nga và ASEAN phát triển khá muộn màng, ngoại trừ quan hệ song phương với V...

 • 02050005363.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hoàng Diễm Linh;  Advisor: Phạm, Minh Sơn (2018)

 • Thứ nhất, tìm hiểu vai trò, nội dung, phương thức quảng bá hình ảnh Việt Nam trong hoạt động ngoại giao văn hóa. Thứ hai, đánh giá thực trạng, chỉ rõ các thành tựu và hạn chế của công tác quảng bá hình ảnh Việt Nam trong ngoại giao văn hoá Việt Nam hiện nay. Thứ ba, thông qua kinh nghiệm của một số nước trên thế giới, luận văn đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quảng bá hình ảnh Việt Nam trong ngoại giao văn hoá

 • 02050005286.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Quốc Cường;  Advisor: Ngô, Thị Khánh (2017)

 • - Luận văn là công trình nghiên cứu một cách có hệ thống về văn hóa chính trị của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nó vừa mang tính lý luận, vừa mang tính tổng kết thực tiễn. - Khảo sát, phâ n tích đánh giá thực trạng xây dựng văn hóa chính trị của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay, đưa ra những định hướng và giải pháp để nâng cao hiệu quả xây dựng văn hóa chính trị của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong thời gian tới.