Browsing by Subject Văn hóa dân gian

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 48
 • 02050000267_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Quang Điện;  Advisor: Dương, Văn Thịnh (2010)

 • Luận văn ThS. Tôn giáo học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Khái lược chung về Phật giáo và văn hóa dân gian Việt Nam. Đi sâu phân tích một số ảnh hưởng của Phật giáo đến văn hóa dân gian Việt Nam biểu hiện trên một số lĩnh vực như: văn học dân gian; tín ngưỡng, lễ hội dân gian; âm nhạc, diễn xướng và sân khấu dân (...); Electronic Resources

 • 02050005605.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Ái Vân;  Advisor: Đinh, Đức Tiến (2018)

 • Thứ nhất: Luận văn nghiên cứu và trình bày tổng quan về tộc người Cao Lan tại địa bàn xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang Thứ hai: Luận văn đã trình bày một cách hệ thống những nghi thức hôn nhân truyền thống (từ năm 1986 trở về trước) của người Cao Lan xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Thứ ba: Trên cơ sở nghiên cứu nghi lễ hôn nhân truyền thống của người Cao Lan, tác giả tìm hiểu những biến đổi trong hôn nhân giai đoạn hiện nay, chỉ ra đặc điểm, những nguyên nhân của sự biến đổi và bước đầu nhận định xu hướng biến đổi hôn nhân trong giai đoạn tiếp theo.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Kim, Ki Hyun;  Advisor: Nguyễn, Quang Ngọc (2015)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về di sản vật thể tại làng cổ. Tìm hiểu, đánh giá diện mạo vật chất (di tích kiến trúc tôn giáo- tín ngưỡng, di tích các kiến trúc công cộng, di tích nhà cổ… ) của làng Đường Lâm Việt Nam. Tìm hiểu, đánh giá diện mạo vật chất (di tích kiến trúc tôn giáo- tín ngưỡng, di tích các kiến trúc công cộng, di tích nhà cổ… ) của làng An Đông, Hàn Quốc. So sánh các nét tương đồng và khác biệt trong diện mạo vật chất của hai làng Đường Lâm và An Đông, các quy chế và giải pháp bảo tồn làng cổ ở mỗi làng. Đề xuất thêm một số ý kiến nhằm giữ gìn và phát huy giá trị di sản làng cổ của Việt Nam và Hàn Quốc.

 • 00060000269.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Hải Linh; Phạm, Lê Huy; Vũ, Thị Thanh Huyền (2016)

 • Nghiên cứu này tập trung phân tích về ẩm thực và trang phục truyền thống của làng cổ Đường Lâm. Ẩm thực truyền thống mà nghiên cứu đề cập là những đặc sản giản dị, sử dụng nông sản địa phương như mía, gạo, lạc, vừng, ... là bữa ăn thường nhật của gia đình nông dân. Trang phục truyền thống được nghiên cứu là dải yếm, tấm áo cánh nhuộm củ nâu, chiếc quần chân què chít bùn, hay hàm răng nhuộm đen. Đây là những hình ảnh gắn liền với đời sống của người nông dân Bắc bộ một thời, nhưng hiện đang mai một nhanh chóng trong cơn lốc công nghiệp hóa, đô thị hóa và toàn cầu hóa. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu làng cổ Đường Lâm và đối chiếu với kinh nghiệm bảo tồn của một số làng cổ, phố cổ của Nhật...

 • 00060000269.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Hải Linh; Phạm, Lê Huy; Vũ, Thị Thanh Huyền (2016)

 • Nghiên cứu này tập trung phân tích về ẩm thực và trang phục truyền thống của làng cổ Đường Lâm. Ẩm thực truyền thống mà nghiên cứu đề cập là những đặc sản giản dị, sử dụng nông sản địa phương như mía, gạo, lạc, vừng, ... là bữa ăn thường nhật của gia đình nông dân. Trang phục truyền thống được nghiên cứu là dải yếm, tấm áo cánh nhuộm củ nâu, chiếc quần chân què chít bùn, hay hàm răng nhuộm đen. Đây là những hình ảnh gắn liền với đời sống của người nông dân Bắc bộ một thời, nhưng hiện đang mai một nhanh chóng trong cơn lốc công nghiệp hóa, đô thị hóa và toàn cầu hóa. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu làng cổ Đường Lâm và đối chiếu với kinh nghiệm bảo tồn của một số làng cổ, phố cổ của Nhật...

 • 02050004996.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nội (2017)

 • - Luận án làm rõ các khái niệm giá trị văn hóa truyền thống tộc người Tày, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tộc người Tày ở Thái Nguyên; phân tích nội dung cơ bản và các nhân tố tác động đến quá trình giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tộc người Tày ở Thái Nguyên hiện nay. - Đánh giá thực trạng giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tộc người Tày ở Thái Nguyên hiện nay: những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân của thành tựu và hạn chế, một số vấn đề đặt ra. - Đề xuất một số quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm thực hiện tốt hơn quá trình giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tộc người Tày ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay.

 • V_L2_01683.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quế (2009)

 • : Tìm hiểu vai trò của dân ca đám cưới trong tập tục hôn nhân của người Mường Thanh Hóa. Khảo sát cách thức tổ chức và hình thức diễn xướng cơ bản các bài dân ca đám cưới trong nghi lễ hôn nhân cổ truyền của người Mường Thanh Hóa. Vận dụng các phương pháp nghiên cứu để chỉ ra giá trị, ý nghĩa của từng bài ca đám cưới. Sau đó, tổng hợp để thấy được giá trị ý nghĩa tổng thể của dân ca đám cưới trong phong tục hôn nhân của người Mường Thanh Hóa

 • 02050000765_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Giang, Thị Thu Phương;  Advisor: Lê, Chí Quế (2012)

 • Luận văn ThS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Khái quát về Triều đại Đinh - Lê trong lịch sử và trong truyền thuyết dân gian. Nghiên cứu và giải mã một số biểu tượng văn hoá trong truyền thuyết Đinh Lê. Nghiên cứu về lễ hội và những tín ngưỡng gắn với truyền thuyết Đinh Lê; Electronic Resources

 • 020500004896.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hồ, Viết Hoàng;  Advisor: Ngô, Đức Thịnh (2017)

 • - Luận án là công trình khoa học nghiên cứu toàn diện, hệ thống trên cơ sở tiếp cận liên ngành của Khu vực học về vấn đề rừng tâm linh nói chung và krung điêng của người Cơ Tu nói riêng; - Luận án đã tổng quan được tình hình nghiên cứu krung điêng ở cả Việt Nam và nước ngoài về các vấn đề có liên quan đến đề tài luận án; - Luận án đã làm rõ được hệ thống khái niệm và cách tiếp cận trong nghiên cứu về vấn đề krung điêng của người Cơ Tu; - Luận án làm rõ được những chiều cạnh khác nhau về krung điêng của người Cơ Tu trong truyền thống cũng như hiện đại, đặt trong không gian sinh thái - tộc người Cơ Tu; - Luận án đã phân tích các đặc trưng, giá trị, vai trò của krung điêng truyền thố...

 • V_L2_01268.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hồng Vinh;  Advisor: Lê, Sỹ Giáo, Người hướng dẫn (2008)

 • 130 tr. + CD-ROM; Giới thiệu khái quát về huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, cũng như gốc tích Vua Mai (Mai Hắc Đế) và cuộc khởi nghĩa Hoan Châu. Phục dựng lại bức tranh lễ hội đền Vua Mai ở Nam Đàn, Nghệ An xưa và nay về cả không gian và diễn trình của lễ hội. Đi sâu nghiên cứu (...); Luận văn ThS Dân tộc học 60 22 70 Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

Browsing by Subject Văn hóa dân gian

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 48
 • 02050000267_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Quang Điện;  Advisor: Dương, Văn Thịnh (2010)

 • Luận văn ThS. Tôn giáo học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Khái lược chung về Phật giáo và văn hóa dân gian Việt Nam. Đi sâu phân tích một số ảnh hưởng của Phật giáo đến văn hóa dân gian Việt Nam biểu hiện trên một số lĩnh vực như: văn học dân gian; tín ngưỡng, lễ hội dân gian; âm nhạc, diễn xướng và sân khấu dân (...); Electronic Resources

 • 02050005605.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Ái Vân;  Advisor: Đinh, Đức Tiến (2018)

 • Thứ nhất: Luận văn nghiên cứu và trình bày tổng quan về tộc người Cao Lan tại địa bàn xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang Thứ hai: Luận văn đã trình bày một cách hệ thống những nghi thức hôn nhân truyền thống (từ năm 1986 trở về trước) của người Cao Lan xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Thứ ba: Trên cơ sở nghiên cứu nghi lễ hôn nhân truyền thống của người Cao Lan, tác giả tìm hiểu những biến đổi trong hôn nhân giai đoạn hiện nay, chỉ ra đặc điểm, những nguyên nhân của sự biến đổi và bước đầu nhận định xu hướng biến đổi hôn nhân trong giai đoạn tiếp theo.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Kim, Ki Hyun;  Advisor: Nguyễn, Quang Ngọc (2015)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về di sản vật thể tại làng cổ. Tìm hiểu, đánh giá diện mạo vật chất (di tích kiến trúc tôn giáo- tín ngưỡng, di tích các kiến trúc công cộng, di tích nhà cổ… ) của làng Đường Lâm Việt Nam. Tìm hiểu, đánh giá diện mạo vật chất (di tích kiến trúc tôn giáo- tín ngưỡng, di tích các kiến trúc công cộng, di tích nhà cổ… ) của làng An Đông, Hàn Quốc. So sánh các nét tương đồng và khác biệt trong diện mạo vật chất của hai làng Đường Lâm và An Đông, các quy chế và giải pháp bảo tồn làng cổ ở mỗi làng. Đề xuất thêm một số ý kiến nhằm giữ gìn và phát huy giá trị di sản làng cổ của Việt Nam và Hàn Quốc.

 • 00060000269.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Hải Linh; Phạm, Lê Huy; Vũ, Thị Thanh Huyền (2016)

 • Nghiên cứu này tập trung phân tích về ẩm thực và trang phục truyền thống của làng cổ Đường Lâm. Ẩm thực truyền thống mà nghiên cứu đề cập là những đặc sản giản dị, sử dụng nông sản địa phương như mía, gạo, lạc, vừng, ... là bữa ăn thường nhật của gia đình nông dân. Trang phục truyền thống được nghiên cứu là dải yếm, tấm áo cánh nhuộm củ nâu, chiếc quần chân què chít bùn, hay hàm răng nhuộm đen. Đây là những hình ảnh gắn liền với đời sống của người nông dân Bắc bộ một thời, nhưng hiện đang mai một nhanh chóng trong cơn lốc công nghiệp hóa, đô thị hóa và toàn cầu hóa. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu làng cổ Đường Lâm và đối chiếu với kinh nghiệm bảo tồn của một số làng cổ, phố cổ của Nhật...

 • 00060000269.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Hải Linh; Phạm, Lê Huy; Vũ, Thị Thanh Huyền (2016)

 • Nghiên cứu này tập trung phân tích về ẩm thực và trang phục truyền thống của làng cổ Đường Lâm. Ẩm thực truyền thống mà nghiên cứu đề cập là những đặc sản giản dị, sử dụng nông sản địa phương như mía, gạo, lạc, vừng, ... là bữa ăn thường nhật của gia đình nông dân. Trang phục truyền thống được nghiên cứu là dải yếm, tấm áo cánh nhuộm củ nâu, chiếc quần chân què chít bùn, hay hàm răng nhuộm đen. Đây là những hình ảnh gắn liền với đời sống của người nông dân Bắc bộ một thời, nhưng hiện đang mai một nhanh chóng trong cơn lốc công nghiệp hóa, đô thị hóa và toàn cầu hóa. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu làng cổ Đường Lâm và đối chiếu với kinh nghiệm bảo tồn của một số làng cổ, phố cổ của Nhật...

 • 02050004996.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nội (2017)

 • - Luận án làm rõ các khái niệm giá trị văn hóa truyền thống tộc người Tày, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tộc người Tày ở Thái Nguyên; phân tích nội dung cơ bản và các nhân tố tác động đến quá trình giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tộc người Tày ở Thái Nguyên hiện nay. - Đánh giá thực trạng giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tộc người Tày ở Thái Nguyên hiện nay: những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân của thành tựu và hạn chế, một số vấn đề đặt ra. - Đề xuất một số quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm thực hiện tốt hơn quá trình giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tộc người Tày ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay.

 • V_L2_01683.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quế (2009)

 • : Tìm hiểu vai trò của dân ca đám cưới trong tập tục hôn nhân của người Mường Thanh Hóa. Khảo sát cách thức tổ chức và hình thức diễn xướng cơ bản các bài dân ca đám cưới trong nghi lễ hôn nhân cổ truyền của người Mường Thanh Hóa. Vận dụng các phương pháp nghiên cứu để chỉ ra giá trị, ý nghĩa của từng bài ca đám cưới. Sau đó, tổng hợp để thấy được giá trị ý nghĩa tổng thể của dân ca đám cưới trong phong tục hôn nhân của người Mường Thanh Hóa

 • 02050000765_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Giang, Thị Thu Phương;  Advisor: Lê, Chí Quế (2012)

 • Luận văn ThS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Khái quát về Triều đại Đinh - Lê trong lịch sử và trong truyền thuyết dân gian. Nghiên cứu và giải mã một số biểu tượng văn hoá trong truyền thuyết Đinh Lê. Nghiên cứu về lễ hội và những tín ngưỡng gắn với truyền thuyết Đinh Lê; Electronic Resources

 • 020500004896.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hồ, Viết Hoàng;  Advisor: Ngô, Đức Thịnh (2017)

 • - Luận án là công trình khoa học nghiên cứu toàn diện, hệ thống trên cơ sở tiếp cận liên ngành của Khu vực học về vấn đề rừng tâm linh nói chung và krung điêng của người Cơ Tu nói riêng; - Luận án đã tổng quan được tình hình nghiên cứu krung điêng ở cả Việt Nam và nước ngoài về các vấn đề có liên quan đến đề tài luận án; - Luận án đã làm rõ được hệ thống khái niệm và cách tiếp cận trong nghiên cứu về vấn đề krung điêng của người Cơ Tu; - Luận án làm rõ được những chiều cạnh khác nhau về krung điêng của người Cơ Tu trong truyền thống cũng như hiện đại, đặt trong không gian sinh thái - tộc người Cơ Tu; - Luận án đã phân tích các đặc trưng, giá trị, vai trò của krung điêng truyền thố...

 • V_L2_01268.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hồng Vinh;  Advisor: Lê, Sỹ Giáo, Người hướng dẫn (2008)

 • 130 tr. + CD-ROM; Giới thiệu khái quát về huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, cũng như gốc tích Vua Mai (Mai Hắc Đế) và cuộc khởi nghĩa Hoan Châu. Phục dựng lại bức tranh lễ hội đền Vua Mai ở Nam Đàn, Nghệ An xưa và nay về cả không gian và diễn trình của lễ hội. Đi sâu nghiên cứu (...); Luận văn ThS Dân tộc học 60 22 70 Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources