Browsing by Subject Văn hóa dân tộc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 31
 • KY_03047.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Vũ, Tuấn Anh (2004)

 • Đầu đề bài viết này xin được mượn ý của nhà văn Kiều Thanh Quế trong bài Cảm tưởng và hy vọng với sách biên dịch ở xứ ta đăng trên Tạp chí Tri tân năm 1944 trong đó, dịch thuật được ông gọi là công việc "dẫn gió bốn phương vào đô thành văn học Việt Nam". Quả thật, công việc dịch thuật được tiến hành ồ ạt với rất nhiều biểu hiện phong phú, linh hoạt của nó mang tính đặc trưng lịch sử của thời kỳ này có ý nghĩa mở rộng cánh cửa đón những luồng gió văn hóa mới, góp một phần cực kỳ quan trọng vào việc đưa văn học dân tộc vào quỹ đạo hiện tại.

 • TNS11195.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyên, Căn (2016)

 • Những nhà kinh tế cho rằng "Nâng cao dân trí còn quan trọng hơn tăng tốc GDP. Điều quan trọng trong dân trí không hẳn là kiến thức hay thông tin mà là khả năng nhận biết đâu là quyền và nghĩa vụ của mỗi người...

 • TNS10502.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Văn Lâu (2001)

 • Phản ánh thực trạng hái lộc bừa bãi mỗi khi tết đến, trái với truyền thống văn hóa của dân tộc. Những ảnh hưởng của việc hái lộc bừa bãi đến môi trường, thành quả lao động của nhân dân. Quan niệm về "lộc".

 • TNS11175.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tôn, Thất Thọ (2016)

 • Huấn địch thập điều (tên gọi đầy đủ là Thánh du Huấn dịch thập điều) là một văn bản do vua Minh Mạng (1820 -1840) ban bố vào năm 1834, về sau được vua Tự Đức (1847-1833) diễn ca bằng thơ Nôm với tên gọi Thánh huấn thập điều diễn ca. Cả hai tài liệu này đã được Giáo sư Lê Hữu Mục biên dịch và Phủ Quốc Vụ khanh đặc trách văn hóa Sài Gòn xuất bản năm 1971. Theo người biên dịch, đây có thể coi là bản hiến chương về văn hóa giáo dục thứ ba của nước ta, sau bản Nhị thập tứ huấn điều của vua Lê Thành Tông ban bố năm 1470 và Lê triều giáo huấn điều lệ Tứ thập thất điều của vua Lê Huyên Tôn ban hành năm 1663

 • 02050000532_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quang Huy;  Advisor: Lưu, Minh Văn (2011)

 • Định hình các khái niệm công cụ: văn hoá, bản sắc văn hoá; nhân tố chủ quan trong bảo vệ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; toàn cầu hoá. Luận chứng vai trò và điều kiện phát huy nhân tố chủ quan trong giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc dưới tác động của toàn cầu hoá. Phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp nâng cao vai trò của nhân tố chủ quan trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc hiện nay ở nước ta.

 • TNS10487.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Văn Học; Ngọc Căn (2003)

 • Núi Bài thơ là ngọn núi đá vôi cao 191 mét, nằm bên bờ vịnh Hạ Long xinh đẹp, đứng giữa trung tâm thành phố Hạ Long.

Browsing by Subject Văn hóa dân tộc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 31
 • KY_03047.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Vũ, Tuấn Anh (2004)

 • Đầu đề bài viết này xin được mượn ý của nhà văn Kiều Thanh Quế trong bài Cảm tưởng và hy vọng với sách biên dịch ở xứ ta đăng trên Tạp chí Tri tân năm 1944 trong đó, dịch thuật được ông gọi là công việc "dẫn gió bốn phương vào đô thành văn học Việt Nam". Quả thật, công việc dịch thuật được tiến hành ồ ạt với rất nhiều biểu hiện phong phú, linh hoạt của nó mang tính đặc trưng lịch sử của thời kỳ này có ý nghĩa mở rộng cánh cửa đón những luồng gió văn hóa mới, góp một phần cực kỳ quan trọng vào việc đưa văn học dân tộc vào quỹ đạo hiện tại.

 • TNS11195.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyên, Căn (2016)

 • Những nhà kinh tế cho rằng "Nâng cao dân trí còn quan trọng hơn tăng tốc GDP. Điều quan trọng trong dân trí không hẳn là kiến thức hay thông tin mà là khả năng nhận biết đâu là quyền và nghĩa vụ của mỗi người...

 • TNS10502.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Văn Lâu (2001)

 • Phản ánh thực trạng hái lộc bừa bãi mỗi khi tết đến, trái với truyền thống văn hóa của dân tộc. Những ảnh hưởng của việc hái lộc bừa bãi đến môi trường, thành quả lao động của nhân dân. Quan niệm về "lộc".

 • TNS11175.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tôn, Thất Thọ (2016)

 • Huấn địch thập điều (tên gọi đầy đủ là Thánh du Huấn dịch thập điều) là một văn bản do vua Minh Mạng (1820 -1840) ban bố vào năm 1834, về sau được vua Tự Đức (1847-1833) diễn ca bằng thơ Nôm với tên gọi Thánh huấn thập điều diễn ca. Cả hai tài liệu này đã được Giáo sư Lê Hữu Mục biên dịch và Phủ Quốc Vụ khanh đặc trách văn hóa Sài Gòn xuất bản năm 1971. Theo người biên dịch, đây có thể coi là bản hiến chương về văn hóa giáo dục thứ ba của nước ta, sau bản Nhị thập tứ huấn điều của vua Lê Thành Tông ban bố năm 1470 và Lê triều giáo huấn điều lệ Tứ thập thất điều của vua Lê Huyên Tôn ban hành năm 1663

 • 02050000532_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quang Huy;  Advisor: Lưu, Minh Văn (2011)

 • Định hình các khái niệm công cụ: văn hoá, bản sắc văn hoá; nhân tố chủ quan trong bảo vệ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; toàn cầu hoá. Luận chứng vai trò và điều kiện phát huy nhân tố chủ quan trong giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc dưới tác động của toàn cầu hoá. Phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp nâng cao vai trò của nhân tố chủ quan trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc hiện nay ở nước ta.

 • TNS10487.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Văn Học; Ngọc Căn (2003)

 • Núi Bài thơ là ngọn núi đá vôi cao 191 mét, nằm bên bờ vịnh Hạ Long xinh đẹp, đứng giữa trung tâm thành phố Hạ Long.