Browsing by Subject Văn hóa doanh nghiệp

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 65
 • 00050007561.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Hải Ninh;  Advisor: Nguyễn, Viết Lộc (2016)

 • Trong bối cảnh thị trường viễn thông công nghệ thông tin phát triển bùng nổ như hiện nay, việc có lợi thế cạnh tranh khác biệt so với đối thủ là điều hết sức quan trọng và cấp thiết đối với Công ty Viễn thông Quốc tế VNPT-I. Và văn hóa doanh nghiệp phát triển là một trong những lợi thế ấy. Đề tài”Hoàn thiện Văn hóa doanh nghiệp ở Công ty Viễn thông Quốc tế VNPT-I” được tiến hành nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng việc xây dựng và thực thi văn hoá doanh nghiệp tại Công ty Viễn thông Quốc tế VNPT-I. Qua đó đánh giá việc xây dựng và thực hiện văn hoá doanh nghiệp tại Công ty hiện tại có phù hợp không, những hạn chế của văn hóa doanh nghiệp tại Công ty là gì và mô hình văn hóa doanh nghi...

 • 00051000270.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Trọng Thủy;  Advisor: Trịnh, Trọng Huy (2017)

 • Kết quả của luận văn là Hệ thống hóa vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa doanh nghiệp và mô hình văn hóa doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại. Nghiên cứu thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại ngân hàng Việt Nam thịnh vượng – VP Bank. Đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại ngân hàng Việt Nam thịnh vượng – VP Bank.

 • Mô hình văn hóa doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại nhà nước trước và sau khi Việt Nam gia nhập WTO.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hải Minh (2015)

 • Bài viết trình bày bộ công cụ chẩn đoán mô hình văn hóa doanh nghiệp dựa trên lý thuyết về khung giá trị cạnh tranh OCAI Organizational Culture Assessment Instrument của Cameron và Quinn 2011. Kết quả nghiên cứu đã xác định được mô hình văn hóa doanh nghiệp và sự dịch chuyển của các mô hình văn hóa doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trước và sau khi nước ta gia nhập WTO.

 • 00050005932.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Lê, Thanh Tùng;  Advisor: Nguyễn, Duy Dũng (2015)

 • Văn hóa doanh nghiệp là một bộ phận của văn hóa kinh doanh và như thế nó là một nội dung không còn mới ở Việt Nam. Văn hóa doanh nghiệp đã được biết đến khá rõ qua nhiều nghiên cứu, nhưng cho đến năm 2007 khi Việt Nam ra nhập sân chơi chung của nền kinh tế thế giới thì vấn đề này mới dần nhn được sự chú ý quan tâm nhiều hơn của Nhà nước, các doanh nghiệp mới chú trọng. Là một doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng nhạy cảm trên thị trường lại có tiếng trên địa bàn Hà Nội, được nhiều người tiêu dùng biết đến nên Bảo Tín Minh Châu rất quan tâm tới xây dựng văn hóa doanh nghiệp riêng. Đề tài “Nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp của Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu” được thực hiện nhằ...

 • 00050003293.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Thành Tiên;  Advisor: Hoàng, Đình Phi (2014)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa doanh nghiệp của doanh nghiệp, làm rõ các yếu tố cấu thành và các nhân tố ảnh hưởng đến văn hoá doanh nghiệp. - Phân tích, đánh giá thực trạng văn hoá doanh nghiệp của ngân hàng TMCP Á Châu. - Trên cơ sở nghiên cứu được, đề xuất những giải pháp nhằm phát triển văn hóa doanh nghiệp của ngân hàng TMCP Á Châu.

 • 00050008651.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Đình Thái (2017)

 • - Luận văn đã thể hiện được việc hệ thống cơ sở lý luận về phát triển văn hóa doanh nghiệp. Ý nghĩa khoa học còn thể hiện ở việc sử dụng các phương pháp khoa học trong phân tích thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty cổ phần SMEC Việt Nam. - Luận văn thể hiện ở việc phân tích, đánh giá và đề xuất giải quyết một vấn đề do thực tiễn đề ra. Tính thực tiễn còn thể hiện ở sự kịp thời và nhạy cảm đối với một vấn đề khó khăn mà Công ty cổ phần SMEC Việt Nam quan tâm tháo gỡ. - Luận văn đã chọn đúng vấn đề cần thiết của Công ty cổ phần SMEC Việt Nam - Luận văn đã tổng kết và hệ thống hóa đầy đủ cơ sở lý luận về phát triển văn hóa doanh nghiệp - Luận văn đã đánh giá đúng thực trạng vă...

Browsing by Subject Văn hóa doanh nghiệp

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 65
 • 00050007561.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Hải Ninh;  Advisor: Nguyễn, Viết Lộc (2016)

 • Trong bối cảnh thị trường viễn thông công nghệ thông tin phát triển bùng nổ như hiện nay, việc có lợi thế cạnh tranh khác biệt so với đối thủ là điều hết sức quan trọng và cấp thiết đối với Công ty Viễn thông Quốc tế VNPT-I. Và văn hóa doanh nghiệp phát triển là một trong những lợi thế ấy. Đề tài”Hoàn thiện Văn hóa doanh nghiệp ở Công ty Viễn thông Quốc tế VNPT-I” được tiến hành nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng việc xây dựng và thực thi văn hoá doanh nghiệp tại Công ty Viễn thông Quốc tế VNPT-I. Qua đó đánh giá việc xây dựng và thực hiện văn hoá doanh nghiệp tại Công ty hiện tại có phù hợp không, những hạn chế của văn hóa doanh nghiệp tại Công ty là gì và mô hình văn hóa doanh nghi...

 • 00051000270.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Trọng Thủy;  Advisor: Trịnh, Trọng Huy (2017)

 • Kết quả của luận văn là Hệ thống hóa vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa doanh nghiệp và mô hình văn hóa doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại. Nghiên cứu thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại ngân hàng Việt Nam thịnh vượng – VP Bank. Đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại ngân hàng Việt Nam thịnh vượng – VP Bank.

 • Mô hình văn hóa doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại nhà nước trước và sau khi Việt Nam gia nhập WTO.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hải Minh (2015)

 • Bài viết trình bày bộ công cụ chẩn đoán mô hình văn hóa doanh nghiệp dựa trên lý thuyết về khung giá trị cạnh tranh OCAI Organizational Culture Assessment Instrument của Cameron và Quinn 2011. Kết quả nghiên cứu đã xác định được mô hình văn hóa doanh nghiệp và sự dịch chuyển của các mô hình văn hóa doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trước và sau khi nước ta gia nhập WTO.

 • 00050005932.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Lê, Thanh Tùng;  Advisor: Nguyễn, Duy Dũng (2015)

 • Văn hóa doanh nghiệp là một bộ phận của văn hóa kinh doanh và như thế nó là một nội dung không còn mới ở Việt Nam. Văn hóa doanh nghiệp đã được biết đến khá rõ qua nhiều nghiên cứu, nhưng cho đến năm 2007 khi Việt Nam ra nhập sân chơi chung của nền kinh tế thế giới thì vấn đề này mới dần nhn được sự chú ý quan tâm nhiều hơn của Nhà nước, các doanh nghiệp mới chú trọng. Là một doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng nhạy cảm trên thị trường lại có tiếng trên địa bàn Hà Nội, được nhiều người tiêu dùng biết đến nên Bảo Tín Minh Châu rất quan tâm tới xây dựng văn hóa doanh nghiệp riêng. Đề tài “Nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp của Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu” được thực hiện nhằ...

 • 00050003293.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Thành Tiên;  Advisor: Hoàng, Đình Phi (2014)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa doanh nghiệp của doanh nghiệp, làm rõ các yếu tố cấu thành và các nhân tố ảnh hưởng đến văn hoá doanh nghiệp. - Phân tích, đánh giá thực trạng văn hoá doanh nghiệp của ngân hàng TMCP Á Châu. - Trên cơ sở nghiên cứu được, đề xuất những giải pháp nhằm phát triển văn hóa doanh nghiệp của ngân hàng TMCP Á Châu.

 • 00050008651.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Đình Thái (2017)

 • - Luận văn đã thể hiện được việc hệ thống cơ sở lý luận về phát triển văn hóa doanh nghiệp. Ý nghĩa khoa học còn thể hiện ở việc sử dụng các phương pháp khoa học trong phân tích thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty cổ phần SMEC Việt Nam. - Luận văn thể hiện ở việc phân tích, đánh giá và đề xuất giải quyết một vấn đề do thực tiễn đề ra. Tính thực tiễn còn thể hiện ở sự kịp thời và nhạy cảm đối với một vấn đề khó khăn mà Công ty cổ phần SMEC Việt Nam quan tâm tháo gỡ. - Luận văn đã chọn đúng vấn đề cần thiết của Công ty cổ phần SMEC Việt Nam - Luận văn đã tổng kết và hệ thống hóa đầy đủ cơ sở lý luận về phát triển văn hóa doanh nghiệp - Luận văn đã đánh giá đúng thực trạng vă...