Browsing by Subject Văn hóa doanh nghiệp ; Quản trị kinh doanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050010171.pdf.jpg
  • Theses


  • Authors: Bùi, Đình Chung;  Advisor: Nguyễn, Thùy Dung (2019)

  • Nghiên cứu, tổng hợp cơ sở lý luận về VHDN. Khảo sát, đánh giá thực trạng VHDN của Công ty TNHH New Hope Hà Nội. Đề xuất giải pháp xây dựng và phát triển VHDN cho Công ty TNHH New Hope Hà Nội

Browsing by Subject Văn hóa doanh nghiệp ; Quản trị kinh doanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050010171.pdf.jpg
  • Theses


  • Authors: Bùi, Đình Chung;  Advisor: Nguyễn, Thùy Dung (2019)

  • Nghiên cứu, tổng hợp cơ sở lý luận về VHDN. Khảo sát, đánh giá thực trạng VHDN của Công ty TNHH New Hope Hà Nội. Đề xuất giải pháp xây dựng và phát triển VHDN cho Công ty TNHH New Hope Hà Nội