Browsing by Subject Văn hóa doanh nghiệp -- Quản trị ; Quản trị kinh doanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050010187.pdf.jpg
  • Theses


  • Authors: Đặng, Thị Kim Anh;  Advisor: Đỗ, Mạnh Cương (2019)

  • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị VHDN. Nghiên cứu, khảo sát thực trạng về công tác quản trị VHDN của công ty TNHH Long Giang. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị VHDN của công ty TNHH Long Giang.

Browsing by Subject Văn hóa doanh nghiệp -- Quản trị ; Quản trị kinh doanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050010187.pdf.jpg
  • Theses


  • Authors: Đặng, Thị Kim Anh;  Advisor: Đỗ, Mạnh Cương (2019)

  • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị VHDN. Nghiên cứu, khảo sát thực trạng về công tác quản trị VHDN của công ty TNHH Long Giang. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị VHDN của công ty TNHH Long Giang.