Browsing by Subject V.I Lênin

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • CVv198S52007011.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Trần, Thị Kim Ngân (2007)

  • Ngay sau khi Cách mạng Tháng Mười vừa thành công, chính quyền Xô viết vừa thành lập, mặc dù bận trăm công nghìn việc, nhưng V.I.Leenin vẫn rất quan tâm đến việc bảo quản tài liệu.Lê nin đánh giá cao giá trị của tài liệu lưu trữ, coi đó như một bằng chứng lịch sử quan trọng, nhất định phải giữ gìn cẩn thận, không để bị phá hủy hoặc cất giấu.

Browsing by Subject V.I Lênin

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • CVv198S52007011.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Trần, Thị Kim Ngân (2007)

  • Ngay sau khi Cách mạng Tháng Mười vừa thành công, chính quyền Xô viết vừa thành lập, mặc dù bận trăm công nghìn việc, nhưng V.I.Leenin vẫn rất quan tâm đến việc bảo quản tài liệu.Lê nin đánh giá cao giá trị của tài liệu lưu trữ, coi đó như một bằng chứng lịch sử quan trọng, nhất định phải giữ gìn cẩn thận, không để bị phá hủy hoặc cất giấu.