Browsing by Subject V.I. Lê-nin

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 196(1981-1)_p57-64.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Vđôvin, A.I; Đrôbigiép, I.U (1981)

  • Sự phát triển của giai cấp công nhân Liên Xô trong thời kỳ quá độ đã diễn biến theo đường lối củng cố toàn diện vai trò lãnh đạo của giai cấp này trong đời sống xã hội, tăng cường mạnh mẽ số lượng của nó và củng cố sự đoàn kết xã hội. Những nguồn bổ sung mới cho giai cấp công nhân đã có ảnh hưởng to lớn đến bộ mặt của giai cấp này nói chung. Cho nên việc phân tích vấn đề phát triển của giai cấp công nhân gắn chặt với việc xem xét cơ cấu xã hội của nó. Những tác phẩm của V. I. Lê-nin đã nêu lên những chỉ dẫn phương pháp luận quan trọng nhất cho công việc này

Browsing by Subject V.I. Lê-nin

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 196(1981-1)_p57-64.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Vđôvin, A.I; Đrôbigiép, I.U (1981)

  • Sự phát triển của giai cấp công nhân Liên Xô trong thời kỳ quá độ đã diễn biến theo đường lối củng cố toàn diện vai trò lãnh đạo của giai cấp này trong đời sống xã hội, tăng cường mạnh mẽ số lượng của nó và củng cố sự đoàn kết xã hội. Những nguồn bổ sung mới cho giai cấp công nhân đã có ảnh hưởng to lớn đến bộ mặt của giai cấp này nói chung. Cho nên việc phân tích vấn đề phát triển của giai cấp công nhân gắn chặt với việc xem xét cơ cấu xã hội của nó. Những tác phẩm của V. I. Lê-nin đã nêu lên những chỉ dẫn phương pháp luận quan trọng nhất cho công việc này