Browsing by Subject V.I. LêNin

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 184(1979-1)_p82-83.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: -;  Advisor: Lê, Khôi (1979)

  • Trong 9 tháng của năm 1919, với 3000 sự kiệ lịch sử của giai đoạn rất bão táp sau Cách mạng Tháng Mười có liên quan chặt chẽ với cuộc đời và hoạt động của V.I. LeeNin. Vì thế, tập VII của công trình này đã có sức mạnh rất lớn, đóng góp vào việc nghiên cứu đường lối đối nội đối ngoại của Đảng Cộng sản và Nhà nước Xô - Viết.

Browsing by Subject V.I. LêNin

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 184(1979-1)_p82-83.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: -;  Advisor: Lê, Khôi (1979)

  • Trong 9 tháng của năm 1919, với 3000 sự kiệ lịch sử của giai đoạn rất bão táp sau Cách mạng Tháng Mười có liên quan chặt chẽ với cuộc đời và hoạt động của V.I. LeeNin. Vì thế, tập VII của công trình này đã có sức mạnh rất lớn, đóng góp vào việc nghiên cứu đường lối đối nội đối ngoại của Đảng Cộng sản và Nhà nước Xô - Viết.