Browsing by Subject V.I.Lênin

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học 9.pdf.jpg
  • Confernece Paper


  • Authors: Lê, Thị Vinh (2014)

  • Trong thời đại ngày nay, sự phát triển thịnh vượng của mỗi quốc gia phụ thuộc nhiều vào việc áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ. Điêu đó đặt ra cho Việt Nam những thách thức lón và hơn bao giờ hết, vân đề đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực chẵt lượng cao càng trở nên cấp thiết. Vói tư cách là một giảng viên của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - trung tâm khoa học hàng đầu của cả nước, với sự say mê nghiên cứu kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, từ những chỉ dẫn của V. I. Lênin về việc sử dụng đội ngũ chuyên gia tư sản vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, tác giả bài viết đã có những suy tư trăn trờ về vẩh đề đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việ...

Browsing by Subject V.I.Lênin

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học 9.pdf.jpg
  • Confernece Paper


  • Authors: Lê, Thị Vinh (2014)

  • Trong thời đại ngày nay, sự phát triển thịnh vượng của mỗi quốc gia phụ thuộc nhiều vào việc áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ. Điêu đó đặt ra cho Việt Nam những thách thức lón và hơn bao giờ hết, vân đề đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực chẵt lượng cao càng trở nên cấp thiết. Vói tư cách là một giảng viên của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - trung tâm khoa học hàng đầu của cả nước, với sự say mê nghiên cứu kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, từ những chỉ dẫn của V. I. Lênin về việc sử dụng đội ngũ chuyên gia tư sản vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, tác giả bài viết đã có những suy tư trăn trờ về vẩh đề đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việ...