Browsing by Subject V2O5-ZrO2

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • KY_00368.pdf.jpg
  • Conference Paper


  • Authors: Trần, Thị Như Mai; Nguyễn, Thị Hà; Nguyễn, Thị Minh Thư; Ngô, Quốc Tuấn (2005)

  • @ pinen là loại hợp chất có nhiều trong tự nhiên, sự ô xi hóa @pinen được quan tâm lớn bởi các sản phẩm của nó có nhiều ứng dụng quan trọng, ví dụ như verbenon, dùng để tổng hợp taxol, là một tác nhân dược lý. Còn các sản phẩm tecpenic andehyt, rượu, este và epoxi được xem như các chất đầu làm dược phẩm, tạo ra nước hoa, chất tạo hương...

Browsing by Subject V2O5-ZrO2

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • KY_00368.pdf.jpg
  • Conference Paper


  • Authors: Trần, Thị Như Mai; Nguyễn, Thị Hà; Nguyễn, Thị Minh Thư; Ngô, Quốc Tuấn (2005)

  • @ pinen là loại hợp chất có nhiều trong tự nhiên, sự ô xi hóa @pinen được quan tâm lớn bởi các sản phẩm của nó có nhiều ứng dụng quan trọng, ví dụ như verbenon, dùng để tổng hợp taxol, là một tác nhân dược lý. Còn các sản phẩm tecpenic andehyt, rượu, este và epoxi được xem như các chất đầu làm dược phẩm, tạo ra nước hoa, chất tạo hương...