Browsing by Subject Vaccine

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 01050000309.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thanh Nhàn;  Advisor: Đinh, Duy Kháng (2011)

 • Tổng quan về virus cúm, vaccine phòng chống cúm và hệ thống biểu hiện Baculovirus. Nghiên cứu về vật liệu vector tách dòng, vector biểu hiện trong tế bào côn trùng, hóa chất và sinh phẩm. Trình bày phương pháp nghiên cứu: tách chiết RNA tổng số, kiểm tra RNA bằng quang phổ kế, tổng hợp cDNA, nhân gen M1 của virus cúm A/H1N1 bằng PCR, điện di trên gel agarose, tách dòng gen, biến nạp DNA plasmid vào tế bào E.coli, ... Đưa ra kết quả và thảo luận: kết quả tách chiết RNA tổng số; thiết kế hộp gen M1 của virus cúm A/H1N1; tách dòng hộp gen M1 vào vector pCR2.1; tinh sạch các plasmid tái tổ hợp; thiết kế vector biểu hiện baculovirus mang hộp gen M1.

 • 01050000309_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thanh Nhàn;  Advisor: Định, Duy Kháng, người hướng dẫn (2011)

 • 59 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Sinh học thực nghiệm -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Tổng quan về virus cúm, vaccine phòng chống cúm và hệ thống biểu hiện Baculovirus. Nghiên cứu về vật liệu vector tách dòng, vector biểu hiện trong tế bào côn trùng, hóa chất và sinh phẩm. Trình bày phương pháp nghiên cứu: tách chiết RNA tổng số, kiểm tra R (...); Electronic Resources

Browsing by Subject Vaccine

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 01050000309.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thanh Nhàn;  Advisor: Đinh, Duy Kháng (2011)

 • Tổng quan về virus cúm, vaccine phòng chống cúm và hệ thống biểu hiện Baculovirus. Nghiên cứu về vật liệu vector tách dòng, vector biểu hiện trong tế bào côn trùng, hóa chất và sinh phẩm. Trình bày phương pháp nghiên cứu: tách chiết RNA tổng số, kiểm tra RNA bằng quang phổ kế, tổng hợp cDNA, nhân gen M1 của virus cúm A/H1N1 bằng PCR, điện di trên gel agarose, tách dòng gen, biến nạp DNA plasmid vào tế bào E.coli, ... Đưa ra kết quả và thảo luận: kết quả tách chiết RNA tổng số; thiết kế hộp gen M1 của virus cúm A/H1N1; tách dòng hộp gen M1 vào vector pCR2.1; tinh sạch các plasmid tái tổ hợp; thiết kế vector biểu hiện baculovirus mang hộp gen M1.

 • 01050000309_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thanh Nhàn;  Advisor: Định, Duy Kháng, người hướng dẫn (2011)

 • 59 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Sinh học thực nghiệm -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Tổng quan về virus cúm, vaccine phòng chống cúm và hệ thống biểu hiện Baculovirus. Nghiên cứu về vật liệu vector tách dòng, vector biểu hiện trong tế bào côn trùng, hóa chất và sinh phẩm. Trình bày phương pháp nghiên cứu: tách chiết RNA tổng số, kiểm tra R (...); Electronic Resources