Browsing by Subject WAP

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L0_00041_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Vân;  Advisor: Nguyễn, Quốc Toản, Người hướng dẫn (2001)

  • Luận văn đi sâu nghiên cứu các khái niệm, kiến thức cơ bản, mô hình hoạt động và vấn đề bảo mật trong thương mại điện tử, thương mại di động và môi trường di động. Xuất phát từ thực trạng hệ thống WAP của mạng Vinaphone cùng những tiện ích của thương mại d (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Công nghệ thông tin -- Khoa Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001; 84 tr.

Browsing by Subject WAP

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L0_00041_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Vân;  Advisor: Nguyễn, Quốc Toản, Người hướng dẫn (2001)

  • Luận văn đi sâu nghiên cứu các khái niệm, kiến thức cơ bản, mô hình hoạt động và vấn đề bảo mật trong thương mại điện tử, thương mại di động và môi trường di động. Xuất phát từ thực trạng hệ thống WAP của mạng Vinaphone cùng những tiện ích của thương mại d (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Công nghệ thông tin -- Khoa Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001; 84 tr.