Browsing by Subject XAFS (Cấu trúc tính tế của phổ hấp thụ tia X)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050003997.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Công Toản;  Advisor: Nguyễn, Văn Hùng (2018)

  • i. Mở rộng mô hình Einstein tương quan phi điều hòa cho vật liệu có pha tạp chất. Dựa trên cơ học lượng tử và thống kê lượng tử, đã xây dựng các biểu thức giải tích cho các cumulant trong XAFS, các tham số thế Morse và thế tương tác nguyên tử phi điều hòa hiệu dụng của vật liệu. Biểu diễn các tính chất nhiệt động như độ dịch chuyển mạng, độ dịch tương đối trung bình bình phương, hay các hiệu ứng phi điều hòa của các vật liệu pha tạp chất. Điều này có thể mở rộng cho nghiên cứu các hợp chất, hợp kim và vật liệu khuyết tật. ii. Xây dựng lý thuyết nhiệt động học mạng cho đường cong nóng chảy - giản đồ pha nóng chảy của các hợp kim hai thành phần, qua đó xác định nhiệt độ nóng chảy Linde...

Browsing by Subject XAFS (Cấu trúc tính tế của phổ hấp thụ tia X)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050003997.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Công Toản;  Advisor: Nguyễn, Văn Hùng (2018)

  • i. Mở rộng mô hình Einstein tương quan phi điều hòa cho vật liệu có pha tạp chất. Dựa trên cơ học lượng tử và thống kê lượng tử, đã xây dựng các biểu thức giải tích cho các cumulant trong XAFS, các tham số thế Morse và thế tương tác nguyên tử phi điều hòa hiệu dụng của vật liệu. Biểu diễn các tính chất nhiệt động như độ dịch chuyển mạng, độ dịch tương đối trung bình bình phương, hay các hiệu ứng phi điều hòa của các vật liệu pha tạp chất. Điều này có thể mở rộng cho nghiên cứu các hợp chất, hợp kim và vật liệu khuyết tật. ii. Xây dựng lý thuyết nhiệt động học mạng cho đường cong nóng chảy - giản đồ pha nóng chảy của các hợp kim hai thành phần, qua đó xác định nhiệt độ nóng chảy Linde...