Browsing by Subject Y Ban, 1961-

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 02050000870_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thu Trang;  Advisor: Hà, Văn Đức (2012)

 • Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tìm hiểu thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn của Y Ban. Bước đầu ghi nhận những thành tựu và đóng góp quan trọng của nhà văn Y Ban trong dòng văn xuôi đương đại Việt Nam.; Electronic Resources

 • V_L2_01545.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Phương Thảo;  Advisor: Nguyễn, Bích Thu (2009)

 • Luận văn là một công trình nghiên cứu về Đặc điểm văn xuôi của Y Ban. Kết quả nghiên cứu trong luận văn đem đến một cái nhìn tổng thể, có hệ thống đối với những sáng tác của Y Ban - sáng tác của một nhà văn nữ khá ấn tượng trong những năm đổi mới. Từ đó nhận ra điểm nổi bật về nội dung cũng như nghệ thuật trong sáng tác Y Ban...

Browsing by Subject Y Ban, 1961-

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 02050000870_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thu Trang;  Advisor: Hà, Văn Đức (2012)

 • Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tìm hiểu thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn của Y Ban. Bước đầu ghi nhận những thành tựu và đóng góp quan trọng của nhà văn Y Ban trong dòng văn xuôi đương đại Việt Nam.; Electronic Resources

 • V_L2_01545.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Phương Thảo;  Advisor: Nguyễn, Bích Thu (2009)

 • Luận văn là một công trình nghiên cứu về Đặc điểm văn xuôi của Y Ban. Kết quả nghiên cứu trong luận văn đem đến một cái nhìn tổng thể, có hệ thống đối với những sáng tác của Y Ban - sáng tác của một nhà văn nữ khá ấn tượng trong những năm đổi mới. Từ đó nhận ra điểm nổi bật về nội dung cũng như nghệ thuật trong sáng tác Y Ban...