Browsing by Subject Y học, Cảnh Nhạc, Trương Giới Tân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Canhnhactoanthu景岳全書.pdf.jpg
  • Sách y học


  • Authors: Trương Giới Tân; 張介賓 (1931)

  • Bản sao quyển 1, quyển 2 sách Cảnh Nhạc toàn thư của danh y Trương Giới Tân (tự Cảnh Nhạc). Toàn văn bản gồm 172 trang, do Vũ Hữu Tấn sao vào mùa thu năm Tân Mùi niên hiệu Bảo Đại [1931]. Nội dung bàn luận những vấn đề cốt yếu trong nghiên cứu y học phương (...)

Browsing by Subject Y học, Cảnh Nhạc, Trương Giới Tân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Canhnhactoanthu景岳全書.pdf.jpg
  • Sách y học


  • Authors: Trương Giới Tân; 張介賓 (1931)

  • Bản sao quyển 1, quyển 2 sách Cảnh Nhạc toàn thư của danh y Trương Giới Tân (tự Cảnh Nhạc). Toàn văn bản gồm 172 trang, do Vũ Hữu Tấn sao vào mùa thu năm Tân Mùi niên hiệu Bảo Đại [1931]. Nội dung bàn luận những vấn đề cốt yếu trong nghiên cứu y học phương (...)