Browsing by Subject Y tế

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29
 • UEB_00076.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bui, Tien Phong; Nguyen, Viet Cuong; Pham, Thi Binh;  Advisor: Dang, Khac Anh; Ven, ErikSvard (2011)

 • Đánh giá vai trò của nhà nước đối với lĩnh vực y tế ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới; phân tích thực trạng vai trò của nhà nước đối với sự phát triển lĩnh vực y tế Việt Nam hiện nay và Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với lĩnh vực y tế Việt Nam trong thời gian tới.

 • 77.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Vân (2019)

 • Bài viết tập trung đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Bệnh viện Bà Rịa trong thời gian tới. Các giải pháp hoàn thiện nguồn nhân lực chủ yếu tập trung vào 3 nhóm chức năng chủ yếu: Chức năng thu hút nguồn nhân lực; chức năng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; chức năng duy trì nguồn nhân lực. Đồng thời, tác giả cũng đã đưa ra những kiến nghị với Bệnh viện Bà Rịa và Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm tạo ra các hành lang pháp lý hỗ trợ cho các giải pháp hoàn thiện nguồn nhân lực của Bệnh viện Bà Rịa nói riêng và trong các cơ sở y tế của tỉnh nói chung để được hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới.

 • 02050005224.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoài An;  Advisor: Lê, Thị Quý (2017)

 • • Năng lực của y tế cơ sở vẫn còn yếu và chưa đồng bộ về năng lực cung ứng dịch vụ, nhân lực, thông tin, năng lực kỹ thuật, dược phẩm công nghệ, năng lực tài chính và năng lực quản lý điều hành. Số liệu điều tra cho thấy 77% cán bộ y tế cho rằng bệnh viện cung ứng đủ thuốc; chỉ có 37% cán bộ y tế cho rằng có sự phù hợp giữa chuyên môn đào tạo và vị trí công tác hiện tại, chỉ có 29% cán bộ y tế bệnh viện huyện đào tạo ở trình độ đại học. 65% cán bộ y tế đánh giá quy trình tiếp đón bệnh nhân là đạt yêu cầu. Đánh giá của người dân về cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế ở tuyến xã vẫn còn thấp. 72% ý kiến cho rằng trạm y tế vẫn còn ở mức trung bình, chỉ có 5% đánh giá là ở mức tốt. Tuyế...

 • 00050000718.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Văn Lĩnh (2011)

 • Đưa ra các khái niệm cơ bản về kiến trúc phần mềm, thiết kế kiến trúc phần mềm, một số kiểu kiến trúc phần mềm tiêu biểu. Giới thiệu các bước thiết kế kiến trúc phần mềm và đánh giá ưu nhược điểm của thiết kế kiến trúc phần mềm. Mô tả về quy trình khám chữa bệnh trong y tế. Phân tích xử lý nghiệp vụ của hệ thống quản lý, xử lý ảnh trong y tế. Tiến hành thiết kế kiến trúc phần cho hệ thống quản lý, xử lý ảnh trong y tế. Trình bày cách thức cài đặt kiến trúc phần mềm. Đề xuất phương pháp, các bước đi từ thiết kế kiến trúc tới thiết kế chi tiết sao cho hiệu quả.Tóm tắt kết quả đã đạt được, nêu lên những hạn chế và hướng nghiên cứu phát triển trong tương lai

 • 00050000718_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Văn Lĩnh;  Advisor: Phạm, Ngọc Hùng (2011)

 • Đưa ra các khái niệm cơ bản về kiến trúc phần mềm, thiết kế kiến trúc phần mềm, một số kiểu kiến trúc phần mềm tiêu biểu. Giới thiệu các bước thiết kế kiến trúc phần mềm và đánh giá ưu nhược điểm của thiết kế kiến trúc phần mềm. Mô tả về quy trình khám chữa bệnh trong y tế. Phân tích xử lý nghiệp vụ của hệ thống quản lý, xử lý ảnh trong y tế. Tiến hành thiết kế kiến trúc phần cho hệ thống quản lý, xử lý ảnh trong y tế. Trình bày cách thức cài đặt kiến trúc phần mềm. Đề xuất phương pháp, các bước đi từ thiết kế kiến trúc tới thiết kế chi tiết sao cho hiệu quả.Tóm tắt kết quả đã đạt được, nêu lên những hạn chế và hướng nghiên cứu phát triển trong tương lai

 • 00050003988.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Diệu Hương;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Chi (2020-04-02)

 • Phân tích thực trạng quản lý nguồn vốn ODA thuộc CTMTQG của ngành y tế ở Việt Nam giai đoạn 2000 – 2010. Chỉ ra những cơ hội, thách thức trong việc quản lý nguồn vốn ODA thuộc CTMTQG của ngành y tế. Dự báo triển vọng nguồn vốn ODA thuộc CTMTQG của ngành y tế ở Việt Nam trong thời gian tới. Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng quản lý nguồn vốn ODA thuộc CTMTQG của ngành Y tế ở Việt Nam trong thời gian tới.

 • 00050009170.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Hường;  Advisor: Trần, Đức Vui (2018)

 • Trong khuôn khổ nghiên cứu, luận văn đã hệ thống hóa những vấn đề mang tính cơ bản về quản lý nhân lực và quản lý nhân lực trong công ty dược và thiết bị y tế với chủ thể là ban lãnh đạo công ty. Đồng thời, luận văn cũng làm rõ các lý luận cơ bản, tham khảo nghiên cứu kinh nghiệm quản lý nhân lực tại các Doanh nghiệp dược và thiết bị y tế. Luận văn đã phân tích và đánh giá thực trạng quản lý nhân lực tại công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tĩnh còn những bất cập: Lãnh đạo chưa thực sự nhận thức và đánh giá cao vai trò của công tác quản lý nhân lực, Công tác quản lý nhân lực còn chưa được chuyên môn hóa, cán bộ công nhân viên làm công tác quản lý nhân lực chưa thực sự nhận thức đ...

 • Bai 6 Mai Thi Thanh Xuan OKsua.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Thị Thanh Xuân (2011)

 • Bài viết bàn về cơ hội của người nghèo Hà Nội trong tiếp cận dịch vụ y tế và thực tế việc khai thác các cơ hội đó như thế nào. Phân tích số liệu về sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người nghèo trong những năm gần đây, bài viết rút ra nghịch lý: khi bị đau ốm, quyết định của người nghèo về việc có chữa trị hay không, đến bệnh viện nào, lựa chọn hình thức khám chữa bệnh nào là xuất phát từ yếu tố kinh tế chứ không phải từ yếu tố sức khỏe; đồng thời kiến nghị một số giải pháp trực tiếp và gián tiếp nhằm tạo cơ hội nhiều hơn cho người nghèo trong tiếp cận dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe bản thân.

Browsing by Subject Y tế

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29
 • UEB_00076.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bui, Tien Phong; Nguyen, Viet Cuong; Pham, Thi Binh;  Advisor: Dang, Khac Anh; Ven, ErikSvard (2011)

 • Đánh giá vai trò của nhà nước đối với lĩnh vực y tế ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới; phân tích thực trạng vai trò của nhà nước đối với sự phát triển lĩnh vực y tế Việt Nam hiện nay và Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với lĩnh vực y tế Việt Nam trong thời gian tới.

 • 77.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Vân (2019)

 • Bài viết tập trung đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Bệnh viện Bà Rịa trong thời gian tới. Các giải pháp hoàn thiện nguồn nhân lực chủ yếu tập trung vào 3 nhóm chức năng chủ yếu: Chức năng thu hút nguồn nhân lực; chức năng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; chức năng duy trì nguồn nhân lực. Đồng thời, tác giả cũng đã đưa ra những kiến nghị với Bệnh viện Bà Rịa và Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm tạo ra các hành lang pháp lý hỗ trợ cho các giải pháp hoàn thiện nguồn nhân lực của Bệnh viện Bà Rịa nói riêng và trong các cơ sở y tế của tỉnh nói chung để được hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới.

 • 02050005224.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoài An;  Advisor: Lê, Thị Quý (2017)

 • • Năng lực của y tế cơ sở vẫn còn yếu và chưa đồng bộ về năng lực cung ứng dịch vụ, nhân lực, thông tin, năng lực kỹ thuật, dược phẩm công nghệ, năng lực tài chính và năng lực quản lý điều hành. Số liệu điều tra cho thấy 77% cán bộ y tế cho rằng bệnh viện cung ứng đủ thuốc; chỉ có 37% cán bộ y tế cho rằng có sự phù hợp giữa chuyên môn đào tạo và vị trí công tác hiện tại, chỉ có 29% cán bộ y tế bệnh viện huyện đào tạo ở trình độ đại học. 65% cán bộ y tế đánh giá quy trình tiếp đón bệnh nhân là đạt yêu cầu. Đánh giá của người dân về cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế ở tuyến xã vẫn còn thấp. 72% ý kiến cho rằng trạm y tế vẫn còn ở mức trung bình, chỉ có 5% đánh giá là ở mức tốt. Tuyế...

 • 00050000718.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Văn Lĩnh (2011)

 • Đưa ra các khái niệm cơ bản về kiến trúc phần mềm, thiết kế kiến trúc phần mềm, một số kiểu kiến trúc phần mềm tiêu biểu. Giới thiệu các bước thiết kế kiến trúc phần mềm và đánh giá ưu nhược điểm của thiết kế kiến trúc phần mềm. Mô tả về quy trình khám chữa bệnh trong y tế. Phân tích xử lý nghiệp vụ của hệ thống quản lý, xử lý ảnh trong y tế. Tiến hành thiết kế kiến trúc phần cho hệ thống quản lý, xử lý ảnh trong y tế. Trình bày cách thức cài đặt kiến trúc phần mềm. Đề xuất phương pháp, các bước đi từ thiết kế kiến trúc tới thiết kế chi tiết sao cho hiệu quả.Tóm tắt kết quả đã đạt được, nêu lên những hạn chế và hướng nghiên cứu phát triển trong tương lai

 • 00050000718_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Văn Lĩnh;  Advisor: Phạm, Ngọc Hùng (2011)

 • Đưa ra các khái niệm cơ bản về kiến trúc phần mềm, thiết kế kiến trúc phần mềm, một số kiểu kiến trúc phần mềm tiêu biểu. Giới thiệu các bước thiết kế kiến trúc phần mềm và đánh giá ưu nhược điểm của thiết kế kiến trúc phần mềm. Mô tả về quy trình khám chữa bệnh trong y tế. Phân tích xử lý nghiệp vụ của hệ thống quản lý, xử lý ảnh trong y tế. Tiến hành thiết kế kiến trúc phần cho hệ thống quản lý, xử lý ảnh trong y tế. Trình bày cách thức cài đặt kiến trúc phần mềm. Đề xuất phương pháp, các bước đi từ thiết kế kiến trúc tới thiết kế chi tiết sao cho hiệu quả.Tóm tắt kết quả đã đạt được, nêu lên những hạn chế và hướng nghiên cứu phát triển trong tương lai

 • 00050003988.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Diệu Hương;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Chi (2020-04-02)

 • Phân tích thực trạng quản lý nguồn vốn ODA thuộc CTMTQG của ngành y tế ở Việt Nam giai đoạn 2000 – 2010. Chỉ ra những cơ hội, thách thức trong việc quản lý nguồn vốn ODA thuộc CTMTQG của ngành y tế. Dự báo triển vọng nguồn vốn ODA thuộc CTMTQG của ngành y tế ở Việt Nam trong thời gian tới. Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng quản lý nguồn vốn ODA thuộc CTMTQG của ngành Y tế ở Việt Nam trong thời gian tới.

 • 00050009170.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Hường;  Advisor: Trần, Đức Vui (2018)

 • Trong khuôn khổ nghiên cứu, luận văn đã hệ thống hóa những vấn đề mang tính cơ bản về quản lý nhân lực và quản lý nhân lực trong công ty dược và thiết bị y tế với chủ thể là ban lãnh đạo công ty. Đồng thời, luận văn cũng làm rõ các lý luận cơ bản, tham khảo nghiên cứu kinh nghiệm quản lý nhân lực tại các Doanh nghiệp dược và thiết bị y tế. Luận văn đã phân tích và đánh giá thực trạng quản lý nhân lực tại công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tĩnh còn những bất cập: Lãnh đạo chưa thực sự nhận thức và đánh giá cao vai trò của công tác quản lý nhân lực, Công tác quản lý nhân lực còn chưa được chuyên môn hóa, cán bộ công nhân viên làm công tác quản lý nhân lực chưa thực sự nhận thức đ...

 • Bai 6 Mai Thi Thanh Xuan OKsua.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Thị Thanh Xuân (2011)

 • Bài viết bàn về cơ hội của người nghèo Hà Nội trong tiếp cận dịch vụ y tế và thực tế việc khai thác các cơ hội đó như thế nào. Phân tích số liệu về sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người nghèo trong những năm gần đây, bài viết rút ra nghịch lý: khi bị đau ốm, quyết định của người nghèo về việc có chữa trị hay không, đến bệnh viện nào, lựa chọn hình thức khám chữa bệnh nào là xuất phát từ yếu tố kinh tế chứ không phải từ yếu tố sức khỏe; đồng thời kiến nghị một số giải pháp trực tiếp và gián tiếp nhằm tạo cơ hội nhiều hơn cho người nghèo trong tiếp cận dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe bản thân.