Browsing by Subject Zeolit

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • document.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Văn Long; Lê, Thanh Sơn; Phạm, Đình Trọng (2020)

 • Công nghệ xúc tác khử chọn lọc (SCR) khí thải NOx từ các nhà máy và động cơ ô tô gần đây thu hút sự chú ý lớn của các nhà khoa học trên thế giới nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải ngày càng nghiêm ngặt tại Hoa Kỳ, Châu Âu, và một số quốc gia khác. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đưa ra phương pháp tổng hợp zeolit Chabazite mao quản nhỏ (SSZ-13) sử dụng chất tạo cấu trúc N, N, N-dimethylethylcyclohexylammonium . Hoạt tính xúc tác của xúc tác SSZ-13 trao đổi ion đồng (Cu-SSZ-13) trước và sau khi xử lý thủy nhiệt ở 750oC được nghiên cứu trong phản ứng SCR của NOx sử dụng NH3 làm chất khử. Kết quả nghiên cứu cho thấy Cu-SSZ-13 cho độ chuyển hóa NOx cao trong phản ứng SCR (~100% tại 250o...

 • 01050001156.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn (2013)

 • Zeolit thuộc nhóm vật liệu vi xốp được phát hiện vào năm 1756 bởi Cronstedt, một nhà khoa học người Thụy Điển. Thuật ngữ rây phân tử được McBain đề xuất năm 1932 khi ông nhận thấy chabazit, một loại zeolit, có tính chất hấp phụ chọn lọc các phân tử nhỏ có kích thước dưới 5Å.Với tính chất đặc biệt này nên sau đó các zeolit được nghiên cứu, phát triển và ứng dụng rộng rãi trong nhi ều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là trong công nghiệp hoá dầu. Hiê ̣ n nay , zeolit con đươc ưng dung trong nông nghiêp đê ̉giai quyê t vân đê ̀gây ô nhiễm do rac thai trong nông nghiêp, cụ thể là rác thải do rơm rạ và trấu. Mỗi năm Việt Nam sản xuất trên 40 triệu tấn lúa. Nông dân có tập quán c...

Browsing by Subject Zeolit

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • document.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Văn Long; Lê, Thanh Sơn; Phạm, Đình Trọng (2020)

 • Công nghệ xúc tác khử chọn lọc (SCR) khí thải NOx từ các nhà máy và động cơ ô tô gần đây thu hút sự chú ý lớn của các nhà khoa học trên thế giới nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải ngày càng nghiêm ngặt tại Hoa Kỳ, Châu Âu, và một số quốc gia khác. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đưa ra phương pháp tổng hợp zeolit Chabazite mao quản nhỏ (SSZ-13) sử dụng chất tạo cấu trúc N, N, N-dimethylethylcyclohexylammonium . Hoạt tính xúc tác của xúc tác SSZ-13 trao đổi ion đồng (Cu-SSZ-13) trước và sau khi xử lý thủy nhiệt ở 750oC được nghiên cứu trong phản ứng SCR của NOx sử dụng NH3 làm chất khử. Kết quả nghiên cứu cho thấy Cu-SSZ-13 cho độ chuyển hóa NOx cao trong phản ứng SCR (~100% tại 250o...

 • 01050001156.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn (2013)

 • Zeolit thuộc nhóm vật liệu vi xốp được phát hiện vào năm 1756 bởi Cronstedt, một nhà khoa học người Thụy Điển. Thuật ngữ rây phân tử được McBain đề xuất năm 1932 khi ông nhận thấy chabazit, một loại zeolit, có tính chất hấp phụ chọn lọc các phân tử nhỏ có kích thước dưới 5Å.Với tính chất đặc biệt này nên sau đó các zeolit được nghiên cứu, phát triển và ứng dụng rộng rãi trong nhi ều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là trong công nghiệp hoá dầu. Hiê ̣ n nay , zeolit con đươc ưng dung trong nông nghiêp đê ̉giai quyê t vân đê ̀gây ô nhiễm do rac thai trong nông nghiêp, cụ thể là rác thải do rơm rạ và trấu. Mỗi năm Việt Nam sản xuất trên 40 triệu tấn lúa. Nông dân có tập quán c...