Browsing by Subject Zigbee

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050004185_noidungpdf.pdf.jpg
  • -


  • Authors: Nguyễn, Quang Dương;  Advisor: Nguyễn, Đình Việt (2014)

  • Tìm hiểu khái quát về mạng không dây, tập trung vào mạng không dây cá nhân, về các khái niệm, nền tảng công nghệ, thành phần, mô hình giao thức của nhóm giao thức chuẩn IEEE802.15. Tìm hiểu kỹ về mạng cảm biến không dây Zigbee, là một mạng được thiết kế với kế thừa của chuẩn IEEE802.15.4 về tầng vật lí và tầng MAC, cũng như các cải tiến của tổ chức Zigbee Alliance trong tầng mạng, tầng ứng dụng và hệ thống bảo mật. Nghiên cứu và sử dụng công cụ NS2 trong mô phỏng mạng cảm biến không dây Zigbee. Xây dựng kịch bản, cài đặt và đánh giá hiệu năng mạng của một số giao thức trong mạng Zigbee như các giao thức thiết lập đường truyền ở tầng MAC và các giao thức định tuyến ở tầng mạng dựa tr...

Browsing by Subject Zigbee

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050004185_noidungpdf.pdf.jpg
  • -


  • Authors: Nguyễn, Quang Dương;  Advisor: Nguyễn, Đình Việt (2014)

  • Tìm hiểu khái quát về mạng không dây, tập trung vào mạng không dây cá nhân, về các khái niệm, nền tảng công nghệ, thành phần, mô hình giao thức của nhóm giao thức chuẩn IEEE802.15. Tìm hiểu kỹ về mạng cảm biến không dây Zigbee, là một mạng được thiết kế với kế thừa của chuẩn IEEE802.15.4 về tầng vật lí và tầng MAC, cũng như các cải tiến của tổ chức Zigbee Alliance trong tầng mạng, tầng ứng dụng và hệ thống bảo mật. Nghiên cứu và sử dụng công cụ NS2 trong mô phỏng mạng cảm biến không dây Zigbee. Xây dựng kịch bản, cài đặt và đánh giá hiệu năng mạng của một số giao thức trong mạng Zigbee như các giao thức thiết lập đường truyền ở tầng MAC và các giao thức định tuyến ở tầng mạng dựa tr...