Browsing by Subject Zingiberaceae

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • document(6).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nghiem, Duc Trong; Nguyen, Quoc Binh; Tran, Van On; Nguyen, Phuong Hanh; Nguyen, Trung Thanh (2018)

 • The genus Alpinia Roxb. is one of the largest genera of Zingiberaceae family, with about 250 species on the world and 35 species in Vietnam. Many species of Alpinia are used in traditional medicine of Vietnam such as Alpinia oblongifolia, Alpinia oxyphylla,... In this article, Alpinia graminifolia - a new record species for Vietnam flora was discovered in the mountain of Northern Vietnam (Quang Ninh province and Bac Giang province). Specimens were collected in Quang Ninh province (Uong Bi City, Thuong Yen Cong commune, Yen Tu mountain) and Bac Giang province (Son Dong dist., Thanh Luan commune), deposited at the Vietnam National Museum of Nature (VNMN), herbarium of Hanoi University o...

 • document(1).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Danh Hung; Nguyen, Thanh Chung; Ly, Ngoc Sam; Le, Thi Huong (2019)

 • Amomum glabrum S. Q. Tong (Zingiberaceae), collected from the Provinces in North Central Vietnam (Thanh Hoa province: Xuan Lien Nature Reserve; Nghe An: Pu Mat National Park, Pu Huong and Pu Hoat Nature Resever; Ha Tinh: Vu Quang National Park; Quang Binh: Phong Nha-Ke Bang National Park; Thừa Thiên Huế: Bạch Mã National Park), is reported here as a new record for the flora of Vietnam, which raised the species number of Amomum to 13. A detailed description and coloured photographs are provided along with data on distribution, ecology, phenology, conservation status and notes on the relative species

 • document(35).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Thị Hương; Nguyễn, Thị Thanh Hương; Lê, Thị Hương (2017)

 • Nghiên cứu thành phần hóa học của tinh dầu thân rễ loài Gừng gió (Zingiber zerumbet), mẫu được thu ở Vườn Quốc gia Bến En, Thanh Hóa vào tháng 8 năm 2016. Hàm lượng tinh dầu đạt 0,7% trọng lượng tươi, được phân tích bằng Sắc ký khí (GC) và sắc ký khí khối phổ liên hợp (GC/MS). 31 hợp chất chiếm 94,6% tổng lượng tinh dầu. Thành phần của tinh dầu là các monotecpen (42,6%) và các sesquitecpen (52,0%) với các hợp chất chính trong tinh dầu là zerumbon (40,6%), camphen (9,3%), -humelen (6,8%), camphor (5,8%), 1,8-cineol (5,8%) và santolina trien (5,7%).

 • document(3).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: - (2018)

 • This paper presents some results of research on family Zingiberaceae in Pu Mat National Park, Nghe An province, from 2015 to 2017. Total 48 species belonging to 11 genus of Zingiberaceae were collected and identified. There were 4 genera and 27 species found as new recorded for the plant list of Pu Mat published in 2017. Alpinia was the richest genus (17 species), then followed by Amomum (9 species), Zingiber (8 species), and other genera (1 to 4 species). The Zingiberaceae species live mainly in under the forest canopy, secondary forests, along streams, scrub and primary forest. The number of useful plant species of the Zingiberaceae is categorized as follows: 48 species supply essen...

 • document(9).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Minh Giang; Đỗ, Thị Việt Hương; Nguyễn, Quốc Bình (2018)

 • Nghiên cứu thành phần hóa học của quả cây Amomum celsum Lamxay & M.F. Newman (họ GừngZingiberaceae) sử dụng các phương pháp chiết để chiết các hợp chất phân cực vào phần chiết nước, các kỹ thuật sắc ký điều chế như CC, Mini-C, TLC điều chế trên các chất hấp phụ khác nhau (Diaion HP-20, Sephadex LH-20, silica gel và RP-18) để phân lập các hợp chất và các kỹ thuật phổ như ESI-MS và NMR để xác định cấu trúc hóa học. Nghiên cứu đã xác định được acid gallic, quercetin 3,7,3′,4′-tetramethyl ether và 3,5-diacetoxy-1,7-bis(3,4-dihydroxyphenyl) heptan. Tất cả các hợp chất đều lần đầu tiên được phân lập từ cây A. celsum của Việt Nam

Browsing by Subject Zingiberaceae

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • document(6).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nghiem, Duc Trong; Nguyen, Quoc Binh; Tran, Van On; Nguyen, Phuong Hanh; Nguyen, Trung Thanh (2018)

 • The genus Alpinia Roxb. is one of the largest genera of Zingiberaceae family, with about 250 species on the world and 35 species in Vietnam. Many species of Alpinia are used in traditional medicine of Vietnam such as Alpinia oblongifolia, Alpinia oxyphylla,... In this article, Alpinia graminifolia - a new record species for Vietnam flora was discovered in the mountain of Northern Vietnam (Quang Ninh province and Bac Giang province). Specimens were collected in Quang Ninh province (Uong Bi City, Thuong Yen Cong commune, Yen Tu mountain) and Bac Giang province (Son Dong dist., Thanh Luan commune), deposited at the Vietnam National Museum of Nature (VNMN), herbarium of Hanoi University o...

 • document(1).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Danh Hung; Nguyen, Thanh Chung; Ly, Ngoc Sam; Le, Thi Huong (2019)

 • Amomum glabrum S. Q. Tong (Zingiberaceae), collected from the Provinces in North Central Vietnam (Thanh Hoa province: Xuan Lien Nature Reserve; Nghe An: Pu Mat National Park, Pu Huong and Pu Hoat Nature Resever; Ha Tinh: Vu Quang National Park; Quang Binh: Phong Nha-Ke Bang National Park; Thừa Thiên Huế: Bạch Mã National Park), is reported here as a new record for the flora of Vietnam, which raised the species number of Amomum to 13. A detailed description and coloured photographs are provided along with data on distribution, ecology, phenology, conservation status and notes on the relative species

 • document(35).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Thị Hương; Nguyễn, Thị Thanh Hương; Lê, Thị Hương (2017)

 • Nghiên cứu thành phần hóa học của tinh dầu thân rễ loài Gừng gió (Zingiber zerumbet), mẫu được thu ở Vườn Quốc gia Bến En, Thanh Hóa vào tháng 8 năm 2016. Hàm lượng tinh dầu đạt 0,7% trọng lượng tươi, được phân tích bằng Sắc ký khí (GC) và sắc ký khí khối phổ liên hợp (GC/MS). 31 hợp chất chiếm 94,6% tổng lượng tinh dầu. Thành phần của tinh dầu là các monotecpen (42,6%) và các sesquitecpen (52,0%) với các hợp chất chính trong tinh dầu là zerumbon (40,6%), camphen (9,3%), -humelen (6,8%), camphor (5,8%), 1,8-cineol (5,8%) và santolina trien (5,7%).

 • document(3).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: - (2018)

 • This paper presents some results of research on family Zingiberaceae in Pu Mat National Park, Nghe An province, from 2015 to 2017. Total 48 species belonging to 11 genus of Zingiberaceae were collected and identified. There were 4 genera and 27 species found as new recorded for the plant list of Pu Mat published in 2017. Alpinia was the richest genus (17 species), then followed by Amomum (9 species), Zingiber (8 species), and other genera (1 to 4 species). The Zingiberaceae species live mainly in under the forest canopy, secondary forests, along streams, scrub and primary forest. The number of useful plant species of the Zingiberaceae is categorized as follows: 48 species supply essen...

 • document(9).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Minh Giang; Đỗ, Thị Việt Hương; Nguyễn, Quốc Bình (2018)

 • Nghiên cứu thành phần hóa học của quả cây Amomum celsum Lamxay & M.F. Newman (họ GừngZingiberaceae) sử dụng các phương pháp chiết để chiết các hợp chất phân cực vào phần chiết nước, các kỹ thuật sắc ký điều chế như CC, Mini-C, TLC điều chế trên các chất hấp phụ khác nhau (Diaion HP-20, Sephadex LH-20, silica gel và RP-18) để phân lập các hợp chất và các kỹ thuật phổ như ESI-MS và NMR để xác định cấu trúc hóa học. Nghiên cứu đã xác định được acid gallic, quercetin 3,7,3′,4′-tetramethyl ether và 3,5-diacetoxy-1,7-bis(3,4-dihydroxyphenyl) heptan. Tất cả các hợp chất đều lần đầu tiên được phân lập từ cây A. celsum của Việt Nam