Browsing by Subject album giọt sương bay lên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 212p60-61.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Nguyễn Hoàng, Quỳnh Hương (2008)

  • Người ta ví von thế này: nếu vol 1 là âm thì vol 2 là dương, trọn bộ âm dương. vol 1 có bà tôi thì vol 2 có ông tôi. vol 1 có giọt sương bay lên thì vol 2 có bóng anh hùng, thể hiện một tâm thế khác. nếu giọt sương bay lên là cái gì đó rất nhỏ thì ngồi trên vách nắng lại mang tầm khái quát. Đó gần như là một sự tương phản nhưng vẫn nằm trong tổng thể motif âm nhạc.

Browsing by Subject album giọt sương bay lên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 212p60-61.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Nguyễn Hoàng, Quỳnh Hương (2008)

  • Người ta ví von thế này: nếu vol 1 là âm thì vol 2 là dương, trọn bộ âm dương. vol 1 có bà tôi thì vol 2 có ông tôi. vol 1 có giọt sương bay lên thì vol 2 có bóng anh hùng, thể hiện một tâm thế khác. nếu giọt sương bay lên là cái gì đó rất nhỏ thì ngồi trên vách nắng lại mang tầm khái quát. Đó gần như là một sự tương phản nhưng vẫn nằm trong tổng thể motif âm nhạc.