Browsing by Subject album thời gian

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 211p70-71.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Nguyễn, Mạnh Hà (2008)

  • Album Thời gian để yêu chưa xong, Đỗ Bảo đã bắt tay vào một dự án mới: làm nhạc new age trên chất liệu dân tộc - cộng tác với nghệ sĩ đàn tranh việt nam ở mỹ - võ vân Ánh. học nhạc năm 14 tuổi, 16 sống tốt bằng việc đánh đàn, 18 tuổi suy giảm thính giác đã tưởng phải bỏ nghề, 20 tuổi được biết đến với Bức thư tình đầu tiên, bỏ ra 2 năm để cùng các cộng sự làm nhật thực... Ở tuổi 30, Đỗ Bảo là một trong số ít các nhạc sĩ việt nam có ý thức “đi trên chân”: vừa làm ca khúc, vừa làm khí nhạc và đều hướng đến đại chúng.

Browsing by Subject album thời gian

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 211p70-71.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Nguyễn, Mạnh Hà (2008)

  • Album Thời gian để yêu chưa xong, Đỗ Bảo đã bắt tay vào một dự án mới: làm nhạc new age trên chất liệu dân tộc - cộng tác với nghệ sĩ đàn tranh việt nam ở mỹ - võ vân Ánh. học nhạc năm 14 tuổi, 16 sống tốt bằng việc đánh đàn, 18 tuổi suy giảm thính giác đã tưởng phải bỏ nghề, 20 tuổi được biết đến với Bức thư tình đầu tiên, bỏ ra 2 năm để cùng các cộng sự làm nhật thực... Ở tuổi 30, Đỗ Bảo là một trong số ít các nhạc sĩ việt nam có ý thức “đi trên chân”: vừa làm ca khúc, vừa làm khí nhạc và đều hướng đến đại chúng.