Browsing by Subject cơ học

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 05050003136.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Phương Liên;  Advisor: Lê, Thái Hưng (2017)

  • Phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học Chương “Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể ” trong chương trình Vật lí 10 THPT nhằm tích cực hóa được hoạt động nhận thức của học sinh, hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề (GQVĐ) cho học sinh (HS) góp phần nâng cao chất lượng dạy và học Vật lí ở trường THPT. Bước đầu đề tài đã thu được các kết quả như sau: Trong luận văn này chúng tôi đã nghiên cứu những vấn đề (VĐ) khái quát về năng lực và phát triển năng lực cho HS Trung học phổ thông (THPT). Các VĐ về phát triển năng lực GQVĐ cho HS trong dạy học Vật lí. Và các VĐ cơ bản về đổi mới PPDH nhằm chú trọng phát triển năng lực GQVĐ cho HS trong dạy học. Cơ ...

Browsing by Subject cơ học

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 05050003136.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Phương Liên;  Advisor: Lê, Thái Hưng (2017)

  • Phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học Chương “Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể ” trong chương trình Vật lí 10 THPT nhằm tích cực hóa được hoạt động nhận thức của học sinh, hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề (GQVĐ) cho học sinh (HS) góp phần nâng cao chất lượng dạy và học Vật lí ở trường THPT. Bước đầu đề tài đã thu được các kết quả như sau: Trong luận văn này chúng tôi đã nghiên cứu những vấn đề (VĐ) khái quát về năng lực và phát triển năng lực cho HS Trung học phổ thông (THPT). Các VĐ về phát triển năng lực GQVĐ cho HS trong dạy học Vật lí. Và các VĐ cơ bản về đổi mới PPDH nhằm chú trọng phát triển năng lực GQVĐ cho HS trong dạy học. Cơ ...