Browsing by Subject daidzin,

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • document(45).pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Nguyễn, Tân Thành; Nguyễn, Ngọc Tuấn; Hoàng, Văn Trung; Trần, Đình Thắng (2016)

  • Từdịch chiết metanol của nấm thượng hoàng (Phellinus igniarius) bằng các phương pháp sắc kí đã phân lập được bốn hợp chất là inoscavin A, daidzin, ergosterol và ergosterol peroxit. Cấu trúc các hợp chất này được xác định bằng các phương pháp phổtửngoại (UV), phổ hồng ngoại (IR), phổkhối lượng (MS), phổcộng hưởng từhạt nhân (1H-, 13C-NMR, DEPT, HMBC, HSQC và COSY).

Browsing by Subject daidzin,

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • document(45).pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Nguyễn, Tân Thành; Nguyễn, Ngọc Tuấn; Hoàng, Văn Trung; Trần, Đình Thắng (2016)

  • Từdịch chiết metanol của nấm thượng hoàng (Phellinus igniarius) bằng các phương pháp sắc kí đã phân lập được bốn hợp chất là inoscavin A, daidzin, ergosterol và ergosterol peroxit. Cấu trúc các hợp chất này được xác định bằng các phương pháp phổtửngoại (UV), phổ hồng ngoại (IR), phổkhối lượng (MS), phổcộng hưởng từhạt nhân (1H-, 13C-NMR, DEPT, HMBC, HSQC và COSY).