Browsing by Subject la bàn điện tử

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • document(1).pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Đỗ, Thị Hương Giang; Bùi, Đình Tú; Nguyễn, Thị Ngọc; Nguyễn, Hữu Đức (2015)

  • Bài báo mô tả kết quả nghiên cứu và chế tạo hoàn chỉnh la bàn 2D dựa trên vật liệu multiferroics Metglas/PZT có khả năng tích hợp vào các trạm thu di động để tự động điều khiển góc phương vị và góc tầm của ăng ten theo vị trí của vệ tinh thông tin địa tĩnh. La bàn hoàn chỉnh bao gồm cả mô-đun cảm biến và mô-đun điện tử xử lý tín hiệu. Mô-đun cảm biến từ trường được cấu hình bằng 2 cảm biến 1D đặt vuông góc với nhau. Theo đó, la bàn 2D phát hiện được cả hai thành phần vuông góc H1 và H2 của từ trường trái đất, cung cấp thông tin để xác định được cả cường độ từ trường H và góc lệch của la bàn so với các hướng từ trường chuẩn cực Bắc từ. Tín hiệu lối ra của cảm biến từ trường được biến đ...

Browsing by Subject la bàn điện tử

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • document(1).pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Đỗ, Thị Hương Giang; Bùi, Đình Tú; Nguyễn, Thị Ngọc; Nguyễn, Hữu Đức (2015)

  • Bài báo mô tả kết quả nghiên cứu và chế tạo hoàn chỉnh la bàn 2D dựa trên vật liệu multiferroics Metglas/PZT có khả năng tích hợp vào các trạm thu di động để tự động điều khiển góc phương vị và góc tầm của ăng ten theo vị trí của vệ tinh thông tin địa tĩnh. La bàn hoàn chỉnh bao gồm cả mô-đun cảm biến và mô-đun điện tử xử lý tín hiệu. Mô-đun cảm biến từ trường được cấu hình bằng 2 cảm biến 1D đặt vuông góc với nhau. Theo đó, la bàn 2D phát hiện được cả hai thành phần vuông góc H1 và H2 của từ trường trái đất, cung cấp thông tin để xác định được cả cường độ từ trường H và góc lệch của la bàn so với các hướng từ trường chuẩn cực Bắc từ. Tín hiệu lối ra của cảm biến từ trường được biến đ...