Browsing by Subject oán học

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050001236_Noi_dung.PDF.jpg
  • Thesis


  • Authors: Hoàng, Thị Kim Huế;  Advisor: Nguyễn, Bá Minh (2013)

  • Luận văn ThS. Toán giải tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Trình bày các khái niệm, tính chất của nón, điểm hữu hiệu trong không gian tôpô tuyến tính, các khái niệm về tính liên tục, tính lồi, tính Lipschitz theo nón của ánh xạ đa trị. Tập hợp các kết quả nghiên cứu về điều kiện cần và đủ để ánh xạ đa trị là C- li (...); Electronic Resources

Browsing by Subject oán học

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050001236_Noi_dung.PDF.jpg
  • Thesis


  • Authors: Hoàng, Thị Kim Huế;  Advisor: Nguyễn, Bá Minh (2013)

  • Luận văn ThS. Toán giải tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Trình bày các khái niệm, tính chất của nón, điểm hữu hiệu trong không gian tôpô tuyến tính, các khái niệm về tính liên tục, tính lồi, tính Lipschitz theo nón của ánh xạ đa trị. Tập hợp các kết quả nghiên cứu về điều kiện cần và đủ để ánh xạ đa trị là C- li (...); Electronic Resources