Browsing by Subject o-crezon

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • document(24).pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Nguyễn, Thị Hiền; Nguyễn, Quang Huy; Nguyễn, Thị Thanh Huyền (2017)

  • Người lao động làm trong ngành công nghiệp sơn và giày thường xuyên phải tiếp xúc với benzen, toluen. Với mục tiêu là đánh giá mức độ tiếp xúc của người lao động với benzen, toluen chúng tôi đã tiến hành xét nghiệm sản phẩm chuyển hóa của chúng trong nước tiểu bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và phương pháp sắc ký khí. Axit hipuric và c-crezon trong nước tiểu được sử dụng như một chỉ số giám sát sinh học khi tiếp xúc với toluen, trans trans-muconic aicd (TT-MA) và phenol trong nước tiểu được sử dụng như một chỉ số giám sát sinh học khi tiếp xúc với benzen. Kết quả cho thấy có 1,05 % đối tượng nghiên cứu có nồng độ phenol niệu vượt tiêu chuẩn cho phép; 13,68 % đ...

Browsing by Subject o-crezon

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • document(24).pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Nguyễn, Thị Hiền; Nguyễn, Quang Huy; Nguyễn, Thị Thanh Huyền (2017)

  • Người lao động làm trong ngành công nghiệp sơn và giày thường xuyên phải tiếp xúc với benzen, toluen. Với mục tiêu là đánh giá mức độ tiếp xúc của người lao động với benzen, toluen chúng tôi đã tiến hành xét nghiệm sản phẩm chuyển hóa của chúng trong nước tiểu bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và phương pháp sắc ký khí. Axit hipuric và c-crezon trong nước tiểu được sử dụng như một chỉ số giám sát sinh học khi tiếp xúc với toluen, trans trans-muconic aicd (TT-MA) và phenol trong nước tiểu được sử dụng như một chỉ số giám sát sinh học khi tiếp xúc với benzen. Kết quả cho thấy có 1,05 % đối tượng nghiên cứu có nồng độ phenol niệu vượt tiêu chuẩn cho phép; 13,68 % đ...